Learning at Lunchtime

Disgwylir i lyfrgelloedd yn Wrecsam gau eu gwasanaeth Clicio a Chasglu fel rhan o Gyfnod Atal Byr Llywodraeth Cymru.

Fodd bynnag, fel aelod o’r llyfrgell gallwch barhau i gael mynediad at a mwynhau 1,000 o lyfrau, llyfrau sain a chylchgronau trwy ULibrary, Borrowbox, a’n porth gwasanaethau ar-lein.

uLibrary and Borrowbox – e-lyfrau a e-lyfrau sain am ddim

Os ydych chi’n cael trafferth canfod rhywbeth gwahanol i’w ddarllen yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, peidiwch â phoeni, gan fod gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam ar hyn o bryd â mynediad at gatalog gwych o e-adnoddau ar gyfer e-lyfrau ac e-lyfrau sain.

gellir lawrlwytho uLibrary ar ffonau Apple neu Android a llechi.

Gellir ei ddefnyddio ar eich cyfrifiadur hefyd.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

 

Mae Borrowbox, yn debyg iawn i ULibrary, yn ap y gellir ei ddefnyddio ar ddyfeisiau Apple, Android a Kindle.

Mae’r ddau yn llawn dop o gynnwys ac wedi’u cynllunio i fod yn hawdd eu llywio.

Mis Hanes Pobl Dduo

Y mis Hydref hwn rydym yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon, sy’n ymroddedig i’r straeon a’r storïwyr o gymunedau Affrica a Charibïaidd yn y DU, Iwerddon a ledled y byd.

O’r arloeswyr i gyfranwyr mwy cyfoes, gallwch ddewis o’n detholiad o deitlau. Mae gennym ychydig o awgrymiadau isod:

Enillydd Gwobr Pulitzer, The Colour Purple, gan Alice Walker.

Why I’m No Longer Talking to White People about Race, gan Reni Eddo-Lodge.

Enillydd gwobr Booker ‘Girl, Woman, Other,’ gan Bernadine Evaristo.

The Brighton Mermaid, gan Dorothy Koomson.

The Windrush Betrayal: Exposing the Hostile Environment, gan Amelia Gentleman.

My Sister the Serial Killer, gan Oyinkan Braithwaite.

Lawrlwythwch y rhain a mwy ar ffurf electronig a dilynwch y ddolen gwasanaethau ar-lein.

Help gyda cheisiadau am swyddi

P’un a ydych wedi cael eich diswyddo yn ddiweddar; yn chwilio am eich swydd gyntaf; neu os ydych chi’n chwilio am her newydd, mae gan Lyfrgell Wrecsam ystod o gynnwys y gellir ei lawrlwytho i’ch cynorthwyo gyda’r prosesau ymgeisio am swydd a chyfweld.
Ymhlith y teitlau sydd ar gael i’w lawrlwytho mae:

Creating a Successful CV, gan Simon Howard.

How to write a CV that really works, gan Paul McGee.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Get the job you really want, gan James Caan.

How to Pass Psychometric Tests, gan Andrea Shavick.

Fel aelod o Lyfrgelloedd Wrecsam, cewch hefyd fynediad at ‘Universal Skills – Credyd Cynhwysol a Dod o hyd i Swydd’ AM DDIM, wrecsam.gov.uk/llyfrgelloedd dilynwch y ddolen gwasanaethau ar-lein.

Mae’r adnodd ar-lein hwn hefyd yn cynnwys canllaw cam wrth gam hawdd ei ddefnyddio.

Dim ond clic neu alwad ffôn ydych chi i ffwrdd o rywfaint o help gyda’ch darpar yrfa.

Dywedodd y Cynghorydd John Pritchard, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi: “Mae gan lyfrgelloedd rai adnoddau gwych am ddim sy’n sicrhau y gallwn ddal i ddarllen yn ystod yr amseroedd anodd iawn hyn. Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at eu gweld ar agor unwaith eto ond am nawr porwch drwyddynt ar-lein i weld beth sydd ar gael.”

Dilynwch llyfrgelloedd ar:  Facebook – Wrexham Libraries | Llyfrgelloedd Wrecsam; Twitter – @WxmLibraries | @LlyfrgellWcm; Instagram – wrexlib

Lawrlwythwch yr ap GIG