remembrance Sunday poppies

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer cyfnod clo o bythefnos, anogir pobl yn Wrecsam i nodi Sul y Cofio o’u cartrefi eleni.

Rydym yn eich annog i gymryd rhan mewn dau funud o dawelwch o garreg eich drws am 11am ddydd Sul, 8 Tachwedd, a gwylio’r digwyddiadau cofio ar-lein neu ar y teledu.

Ni fydd parêd yn cael ei gynnal yn Wrecsam eleni. Bydd gwasanaeth preifat bychan iawn yn cael ei gynnal ger Cofeb y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ym Modhyfryd ar gyfer llond llaw o bobl allweddol, gan gynnwys cynrychiolwyr o’r Lleng Brydeinig Frenhinol a’r lluoedd arfog.

Gobeithiwn y byddwch yn gallu gwylio’r gwasanaeth ar dudalen Facebook Cyngor Wrecsam a bydd y gwasanaeth cenedlaethol o’r senotaff yn Llundain yn cael ei ddarlledu gan y BBC.

Mae’r trefniadau hyn yn cyd-fynd â’r Cyfnod Atal Byr o bythefnos yng Nghymru, sy’n dod i rym am 6pm ddydd Gwener, 23 Hydref ac yn dod i ben ddydd Llun, 9 Tachwedd.

Gallwn ddangos ein parch o hyd

Meddai’r Cynghorydd David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog Cyngor Wrecsam:

“Mae’r pandemig Covid-19 yn un o’r heriau mwyaf mewn hanes y mae’r wlad wedi ei wynebu, ac mae’r angen i gadw pobl yn ddiogel a chadw at ganllawiau’r llywodraeth yn golygu na fydd parêd na gwasanaeth cyhoeddus agored yn cael eu cynnal yn Wrecsam eleni.

“Fodd bynnag, nid yw hynny’n golygu na allwn gofio’r rheiny sydd wedi dioddef ac aberthu eu bywydau yn rhyfela, ac rwy’n gofyn i bawb yn y fwrdeistref sirol gymryd rhan mewn dau funud o dawelwch ar garreg eu drws eleni.

“Gallwch hefyd wylio’r gwasanaeth cenedlaethol ar y teledu, a gobeithiwn y byddwn yn gallu rhannu rhai fideos o’r gwasanaeth preifat ym Modhyfryd ar-lein.

“Peidiwch â cheisio mynychu’r gwasanaeth ym Modhyfryd os gwelwch yn dda. Mae’r neges gan Lywodraeth Cymru yn glir… mae’n rhaid i bob un ohonom aros gartref yn ystod y cyfnod clo o bythefnos os oes arnom ni eisiau helpu Cymru i fynd i’r afael â’r feirws, lleihau’r pwysau ar y GIG ac arbed bywydau.

“Mae’n bosibl na fyddwn yn gallu dod at ein gilydd eleni, ond gyda’n gilydd, gallwn gofio o hyd.”

Meddai Ant Metcalfe, Rheolwr Ardal y Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghymru:

“Er ei fod yn hynod siomedig fod digwyddiadau Coffa yn cael eu cynnal mewn modd gwahanol eleni, rydym yn deall fod y penderfyniad hwn wedi’i wneud er mwyn diogelu iechyd a lles pawb sydd ynghlwm.

“Serch hynny, mae modd i’r cyhoedd helpu i sicrhau fod Sul y Cofio yn cael ei nodi’n briodol, ac mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn annog pobl i gofio mewn ffordd fwy personol eleni – p’un a ydych yn gwylio’r Gwasanaeth Coffa ar y teledu neu’n oedi am ddau funud o dawelwch ar garreg eich drws.”

Dydd y Cadoediad, dydd Mercher, 11 Tachwedd

Yn ogystal â Sul y Cofio, mae Wrecsam fel arfer yn nodi Dydd y Cadoediad ar 11 Tachwedd drwy weithred o goffadwriaeth ar Sgwâr y Frenhines – gan gynnwys dau funud o dawelwch am 11am.

Fodd bynnag, bydd y trefniadau eleni ychydig yn wahanol, a bydd yn rhaid cadw at gyfyngiadau’r coronafeirws fydd ar waith bryd hynny.

Darperir rhagor o wybodaeth yn fuan.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG