Bydd teithwyr sydd yn defnyddio bws rhif 64 Llangollen – Glyn Ceiriog – Llanarmon DC – yn falch o gael gwybod y bydd gweithredwr bws Tanat Valley yn rhedeg y gwasanaeth o 10 Medi.

Fe fydd yna newidiadau bychan i’r siwrneiau, gan adael Llanarmon Dyffryn Ceiriog hyd at 5 munud yn gynt, ond ar y cyfan ni fydd yr amseroedd ar yr amserlen a’u hamlder yn newid.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

I sicrhau nad ydych yn methu eich bws, tarwch olwg ar yr amserlen ddiwygiedig yma.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Mae Tanat Valley wedi rhedeg y gwasanaeth hwn o’r blaen, ac rwy’n sicr y byddant yn defnyddio eu profiad i redeg y gwasanaeth hwn er budd defnyddwyr a’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION