Mae newyddion dda i ddefnyddwyr bws a gyrrwyr yn Riwabon – mae Stryd Fawr Riwabon wedi ei ail-agor i traffig.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Dechreuwyd gwaith pibell nwy argyfwng yn ystod yr haf, ond mae’r gwaith wedi ei cwblhau ac mae’r ffordd yn awr ar agor.

Dwedodd y Cyng David A Bithell, Aelod Arweiniol am yr Amgyclhedd a Trafinidiaeth: “Rydym yn gwybod achosodd hyn anghyfleuster i nifer, ond mi oedd y waith yn angenrheidiol. Mae’r Cyngor wedi roi gwybod i’r cwmnioedd bws, a gobeithiwyd y bydd y ddarparwyr yn ail-ddechrau ei gwasnaethau mor fuan ag sy’n bosib.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION