Update: YOU CAN PAY ONLINE FOR YOUR GREEN GARDEN WASTE BIN

Wrth i’r tywydd wella ac rydym yn tynnu ein sylw at yr ardd, rydym yn eich atgoffa, os oes gennych chi ddau neu fwy o finiau gwyrdd, bydd angen i chi dalu i’w gwacáu. Bydd eich bin gwyrdd cyntaf yn cael ei wagu fel rhan o’ch taliad treth cyngor blynyddol.

Roedd y penderfyniad yn rhan o’r broses gyllido Penderfyniadau Anodd, y cytunwyd arni ym mis Chwefror.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Os ydych angen i ni i barhau i gasglu’ch biniau gwyrdd ychwanegol o’ch eiddo, am dâl blynyddol o £30 pob bin, mae gwybodaeth ar y gwasanaeth a sut i danysgrifio ar gael yma: www.wrexham.gov.uk neu trwy gysylltu â Balchder yn eich Strydoedd ar 01978 289989.

Er mwyn sicrhau casgliadau o Ebrill 1 2018, gysylltwch â ni mor fuan ag sy’n bosib.

Nodwch – gallwch gadw unrhyw finiau ychwanegol am storfa, ond gwagir biniau sydd wedi cael eu cofrestru gyda Chyngor Wrecsam yn unig o Ebrill 1, 2018. Bydd sticer yn cael ei anfon atoch ar ôl i chi gofrestru.

Rydym yn awgrymu dylech farcio pob bin gyd rhif neu enw’ch tŷ.

Peidiwch ag anghofio – gallwch fynd a’ch gwastraff garddio i’ch Canolfan Ailgylchu agosach, am ddim, neu gallwch gompostio’r gwastraff.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Hoffwn ddiolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn ein ymgynghoriad am eu sylwadau, sydd wedi bod o gymorth i ni wneud penderfyniadau anodd. Bydd pawb yn dal i gael gwagu eu bin gwyrdd cyntaf fel rhan o’u treth cyngor.”

TALWCH AM BIN YCHWANGOL RŴAN