Garden waste bin

Wrth i’r tywydd wella ac rydym yn tynnu ein sylw at yr ardd, rydym yn eich atgoffa, os oes gennych chi ddau neu fwy o finiau gwyrdd, bydd angen i chi dalu i’w gwacáu. Bydd eich bin gwyrdd cyntaf yn cael ei wagu fel rhan o’ch taliad treth cyngor blynyddol.

Roedd y penderfyniad yn rhan o’r broses gyllido Penderfyniadau Anodd, y cytunwyd arni ym mis Chwefror.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Os ydych angen i ni i barhau i gasglu’ch biniau gwyrdd ychwanegol o’ch eiddo, am dâl blynyddol o £30 pob bin, mae gwybodaeth ar y gwasanaeth a sut i danysgrifio ar gael yma: www.wrexham.gov.uk neu trwy gysylltu â Balchder yn eich Strydoedd ar 01978 289989.

Er mwyn sicrhau casgliadau o Ebrill 1 2018, gysylltwch â ni mor fuan ag sy’n bosib.

Nodwch – gallwch gadw unrhyw finiau ychwanegol am storfa, ond gwagir biniau sydd wedi cael eu cofrestru gyda Chyngor Wrecsam yn unig o Ebrill 1, 2018. Bydd sticer yn cael ei anfon atoch ar ôl i chi gofrestru.

Rydym yn awgrymu dylech farcio pob bin gyd rhif neu enw’ch tŷ.

Peidiwch ag anghofio – gallwch fynd a’ch gwastraff garddio i’ch Canolfan Ailgylchu agosach, am ddim, neu gallwch gompostio’r gwastraff.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Hoffwn ddiolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn ein ymgynghoriad am eu sylwadau, sydd wedi bod o gymorth i ni wneud penderfyniadau anodd. Bydd pawb yn dal i gael gwagu eu bin gwyrdd cyntaf fel rhan o’u treth cyngor.”

TALWCH AM BIN YCHWANGOL RŴAN