Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn ceisio dilyn tueddiadau ar-lein diweddaraf, fel ei bod hi’n haws i chi gadw mewn cysylltiad â ni.

Dyma ambell ddull i chi weld newyddion diweddaraf y cyngor ar-lein.

Blog Newyddion Cyngor Wrecsam

Dyma ni! ‘Does dim angen i chi chwilio dim pellach na’n blog newyddion ar gyfer holl newyddion diweddaraf y Cyngor. Mae’n llawn dop o’n storïau diweddaraf, o wybodaeth am eich treth cyngor, i ddod o hyd i bethau hwyl i’w gwneud yn ystod gwyliau ysgol. Ers ei lansio ym mis Gorffennaf y llynedd, mae’r blog wedi’i ddarllen dros 200,000 o weithiau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn ôl i ddarllen rhagor.

Twitter

Darllenwch ein negeseuon 280 o arwyddnodau sy’n llawn gwybodaeth gyfoes ddefnyddiol, o newyddion hanfodol, swyddi diweddaraf, i storïau diddorol ledled y sir.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Facebook

Ydych chi wedi hoffi ein tudalen Facebook eto? Ymunwch â’r 8,000+ o bobl sy’n gweld newyddion diweddaraf y cyngor wrth sgrolio trwy eu ffrwd newyddion.

Snapchat

Snapchat; yr aelod fwyaf newydd yn ein teulu cyfryngau cymdeithasol – yr ap cyfryngau cymdeithasol sy’n dangos lluniau a fideos sydyn o beth sy’n digwydd yn Wrecsam a’r cyffiniau. Os mae hi’n well gennych chi weld eich newyddion, yna dyma’r peth gorau i chi.

Fy Niweddariadau

Derbyniwch yr holl wybodaeth rydych chi ei hangen i’ch blwch e-bost. Efallai hoffech chi gael eich atgoffa am eich biniau neu dderbyn diweddariadau am dywydd garw? Tanysgrifiwch i’n gwasanaeth diweddariadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am ebostiau wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU