Os ydych chi eisiau mynd a’ch plant i nofio dros yr hanner tymor, beth am gael sesiwn nofio am ddim yn eich canolfan hamdden leol.

Dros y gwyliau, mae sesiynau ar gael o 29 Hydref i 3 Tachwedd.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Y Byd Dŵr – 01978 297300
Dydd Sadwrn 3.30-4.30pm

Gwyn Evans – 01978 269540
Dydd Sul 10-11am

Canolfan Hamdden y Waun – 01691 778666
Dydd Sul 2-3pm

Plas Madoc – 01978 821600
Dydd Sadwrn 3-4pm

Mae pob gweithgaredd isod AM DDIM i blant dan 16 oed gyda Cherdyn Hamdden dilys.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD