Comedy Night

Mae noson arall o lond bol o chwerthin wedi’i threfnu yn Tŷ Pawb sydd yn argoeli i roi gwên ar ein hwynebau.

Mae’r digwyddiad poblogaidd yn cael ei gynnal nos Wener 14 Hydref i rai dros 16 oed. Bydd y drysau’n agor am 7.30pm a bydd y perfformiwr cyntaf ar y llwyfan am 8pm.  Fe fydd y bar ar agor hefyd.

Cofrestrwch i gael newyddlen Tŷ Pawb yn syth i’ch blwch negeseuon

Dyma’r rhestr o gomediwyr a fydd yn ymddangos ar y noson:

  • Paul ‘Silky’ White – Meistr ar y gylched, dwy ddegawd a hanner ar frig y gamp
  • Jules O’Brien – Ar y rhestr fer ar gyfer gwobr ‘Funny Women’ 2021, ac wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol ar gyfer gwobr ‘Get Up Stand Up 2022’
  • Tom Lawrenson – Seren sioe fuddugol ‘Pottervision’ yn Edinburgh Fringe, a seren ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Tal Davies – Gwobrau Comedi “Best breakthrough act” Canolbarth Lloegr ac ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr BBC New Comedy Award

Pris tocynnau yw £10 a gallwch gael gafael ar eich un chi yma.

Cofrestrwch rŵan

Cofrestrwch rŵan