Adult Learning

Rydym yn cefnogi Wythnos Addysg Oedolion ac annog pawb i “ddal ati i ddysgu.”

Mae’r wythnos wedi’i threfnu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac mae’n annog pobl i ddarganfod eu hangerdd a dysgu sgiliau newydd.

Cymrwch ran yn ein harolwg newid hinsawdd

Mae nifer o feysydd diddorol i ddewis ohonynt, fel sgiliau digidol, celf a chrefft ac iechyd a lles. Mae cyrsiau rhifedd a llythrennedd, sgiliau bywyd, yr amgylchedd, ieithoedd, gwyddorau cymdeithasol a llawer mwy.

Yn ystod yr wythnos a thrwy gydol mis Hydref, bydd cyfle i gymryd rhan mewn cyrsiau ar-lein a phersonol, digwyddiadau a sesiynau blasu.

Yma yn Wrecsam, mae gennym bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned lwyddiannus iawn gyda Sir y Fflint.

Mae’r Bartneriaeth yn gweithio â grŵp o brif ddarparwyr er mwyn sicrhau bod yr addysg yn bodloni anghenion ein cymunedau, gan gynnwys:

  • Hamdden a Llyfrgelloedd Aura
  • Partneriaeth Parc Caia
  • Coleg Cambria
  • Groundwork Gogledd Cymru
  • Tŷ Calon – Ymddiriedolaeth Gymunedol Glannau Dyfrdwy

Os hoffech gael gwybod mwy am y Bartneriaeth a’r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael, gan gynnwys amserlenni tymor yr hydref, cysylltwch â ni.

Ffôn: 07584 335409, E-bost: acl@wrexham.gov.uk, neu ewch i’w tudalen ar Facebook i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael.

Mae dolenni ar gael ar wefan Cymru’n Gweithio hefyd i gannoedd o ddigwyddiadau, sesiynau blasu, cyrsiau ac adnoddau rhad ac am ddim ar-lein a phersonol sydd ar gael trwy gydol mis Hydref. Mae llawer o straeon sy’n ysbrydoli am bobl sydd wedi dechrau dysgu fel oedolion, fel Clare Palmer, a ddywedodd

“Rhwng 14 a 41 oed, nid oeddwn i wedi gwneud unrhyw fathemateg na Saesneg. Roeddwn i’n bryderus i ddechrau, ac i ddweud y gwir, roeddwn i’n ofnadwy. Ond es amdani, ac roeddwn i’n gwybod ar ôl rhai wythnosau fy mod wedi gwneud y penderfyniad cywir. Mae fy mhrofiad wedi bod yn wych, byddwn i’n ei argymell i bawb. Rwy’n agosach nawr nag erioed o’r blaen i wireddu fy mreuddwyd o fod yn weithiwr cymdeithasol.” – Clare Palmer

Dywedodd y Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg, “Mae gymaint o gyfleoedd ar gael i bobl ddychwelyd i addysg a dysgu sgiliau newydd a gwella eich rhagolygon o gael gwaith neu newid cyfeiriad yn gyfan gwbl. Pob lwc i bawb sy’n dechrau ar eu taith ym mis Hydref i ddal ati i ddysgu.”

Cymrwch ran yn ein harolwg newid hinsawdd

Cymerwch ran yn ein harolwg