Paratowch i rannu’r hud!  Mae Noson Llyfrau Harry Potter, noson fwyaf hudolus y flwyddyn, yn dychwelyd ddydd Iau, 7 Chwefror.

Bydd noson i ddathlu hoff ddewin pawb, Harry Potter, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Wrecsam ddydd Iau 7 Chwefror, rhwng 3 a 6pm! Dewch draw i ymweld ag ystafell wely Harry o dan y grisiau, chwarae ‘snitch pong’ a gallwch hyd yn oed ennill eich ffon hud eich hun a chymryd rhan mewn gweithgareddau a chwisiau yn ymwneud â Harry Potter.

Bydd Waterstones yn y llyfrgell yn gwerthu nwyddau Harry Potter, a bydd darlleniadau o’r gyfres drwy’r prynhawn. Gallwch hefyd gwrdd â’r het ddidoli, canfod eich enw dewinol a chanfod ym mha lys Hogwarts ydych chi’n perthyn.

Ac os nad yw hynny’n ddigon gallwch fynd ar daith i Ysgol Ddewiniaeth Hogwarts, cymryd rhan mewn cystadleuaeth gwisg ffansi a blasu danteithion y stondin gacennau ar thema Harry Potter!