Paratowch i rannu’r hud!  Mae Noson Llyfrau Harry Potter, noson fwyaf hudolus y flwyddyn, yn dychwelyd ddydd Iau, 7 Chwefror.

Bydd noson i ddathlu hoff ddewin pawb, Harry Potter, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Wrecsam ddydd Iau 7 Chwefror, rhwng 3 a 6pm! Dewch draw i ymweld ag ystafell wely Harry o dan y grisiau, chwarae ‘snitch pong’ a gallwch hyd yn oed ennill eich ffon hud eich hun a chymryd rhan mewn gweithgareddau a chwisiau yn ymwneud â Harry Potter.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Bydd Waterstones yn y llyfrgell yn gwerthu nwyddau Harry Potter, a bydd darlleniadau o’r gyfres drwy’r prynhawn. Gallwch hefyd gwrdd â’r het ddidoli, canfod eich enw dewinol a chanfod ym mha lys Hogwarts ydych chi’n perthyn.

Ac os nad yw hynny’n ddigon gallwch fynd ar daith i Ysgol Ddewiniaeth Hogwarts, cymryd rhan mewn cystadleuaeth gwisg ffansi a blasu danteithion y stondin gacennau ar thema Harry Potter!

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, “Mae disgwyl i bedwaredd noson llyfrau Harry Potter yn Llyfrgell Wrecsam fod y gorau eto!  Dewch draw i ddathlu byd hudolus Harry Potter. Y llynedd daeth dros 300 o bobl i’r digwyddiad hwn, felly peidiwch â cholli’r cyfle.”

Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb, ond dylai plant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Nid yw gwisgo i fyny yn hanfodol ond rydym yn eich annog i wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Llyfrgell Wrecsam.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR