Os ydych chi’n chwilio am rywbeth newydd, hwyliog a bywiog i’r plant ei wneud eleni, dewch i Tŷ Pawb!

Rydym yn rhedeg dosbarthiadau dawns rheolaidd i blant yn ystod y tymor ysgol gyda’n ffrindiau o New Dance.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Ar gyfer y dawnswyr bach

Edrychwch ar Symudwyr Bach – Sesiwn gerddoriaeth a symudiad i blant bach hyd at 4 blynedd – nid oes angen archebu, dim ond troi i fyny!

£2.50 y plentyn.
Bob dydd Iau, 9.30am-10.15am

Ar gyfer y dawnswyr iau

Mae ein dosbarthiadau dawns iau ar gyfer 5+ oed, ac maent yn ddosbarthiadau dawns bywiog gyda chyfleoedd i archwilio coreograffeg creadigol. Does dim angen archebu!

Mae’r dosbarthiadau bob dydd Llun, 4pm-5pm.
Cost yw £3.50 y sesiwn – mae’r sesiwn gyntaf am ddim!

Mae yna ddigon o weithgareddau mwy rheolaidd i blant yn Tŷ Pawb hefyd. Edrychwch ar y rhestr lawn o ddigwyddiadau ar ein tudalen digwyddiadau Facebook.

Cysylltwch a Tŷ Pawb am fwy o wybodaeth:
01978 292144
typawb@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb