Wrexham news

Dim ond ychydig ddiwrnodau ar ôl tan un o ddigwyddiadau mwyaf enfawr a thrawiadol Wrecsam!

O Dan y Bwâu yr ydym ni’n sôn amdano, y noson pan fydd traphont ddŵr Telford yn ganolbwynt y sylw gyda cherddoriaeth a strafagansa goleuadau i ddathlu Traphont Ddŵr a Chamlas 11 milltir Pontcysyllte, Safle Treftadaeth Byd UNESCO ar yr 20 Gorffennaf.

Bydd y noswaith yn cynnwys cerddoriaeth byw â’r prif berfformiwr eleni; yr enwog Big Beat, yn perfformio roc, motown a miwsig yr enaid â Delta Radio, Break the Record a Crossroads yn cadw’r gynulleidfa yn hapus tan y diweddglo arbennig pan gaiff 126 o bileri’r draphont ddŵr eu goleuo â chefnlen o arddangosfa tân gwyllt ardderchog.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Mae croeso i deuluoedd yno a bydd bwyd a diodydd ysgafn ar gael. Caniateir i chi ddod â’ch alcohol eich hunain ond cofiwch mai digwyddiad teulu ydyw felly mae uchafswm i faint o alcohol yr ydych yn ei gario â chi i’r cae.

Edrychwch ar y clip fideo hwn o ddigwyddiad blaenorol sy’n dangos pawb yn cael amser gwych:

I brynu eich tocynnau ewch i’r wefan archebu.

Cbrynu eich tocynnau, ewch i’r wefan archebu yma.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb.

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB