Dyma Russ Bear, tedi bêr anturus Llyfrgell y Waun.

Cafwyd Russ mewn siop elusen ac mae wedi dod yn ffordd wahanol i’r cynorthwywyr llyfrgell, Carolyn a Liz, hyrwyddo’r llyfrgell yn y gymuned leol. Mae Russ Bear wedi dod yn enwog yn ei rinwedd ei hun, a chafodd droi’r goleuadau Nadolig yn y Waun ymlaen yn ddiweddar!

Digonedd o anturiaethau!

Russ Bear

Mae Russ Bear wedi peri cyffro ar Facebook, gyda llawer o bobl yn dilyn ei gampau. Mae ganddo ei gerdyn llyfrgell ei hun, cymerodd ran yn Her Ddarllen yr Haf eleni, ac aeth ar wifren wib yng Ngharnifal y Waun hyd yn oed.

Wyddoch chi?

Mae pobl yn ymweld â llyfrgelloedd cyhoeddus yn amlach na’r sinema, cyngherddau byw, y theatr neu unrhyw un o’r 10 o atyniadau mwyaf poblogaidd i dwristiaid – ac mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw rhwng 15 a 24 oed! Mae Carolyn a Liz o lyfrgell y Waun yn annog mwy o bobl i ddefnyddio’r llyfrgell yn y Waun a mwynhau buddion y gwasanaethau gwych y mae’n ei darparu.

Allwn ni ddim aros i ddilyn mwy o gampau Russ Bear y flwyddyn nesaf!

Gallwch ddilyn ei anturiaethau ar dudalen Facebook Llyfrgell Wrecsam

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU