Bydd rhai newidiadau i’r dyddiadau casglu biniau ac ailgylchu y Nadolig hwn. Caiff trigolion eu hatgoffa i wirio dyddiadau eu casgliad bin dros gyfnod y Nadolig, gyda newidiadau rhwng 23 Rhagfyr a 6 Ionawr.

Yn arbennig, rydym yn gofyn i bobl a fyddai fel arfer yn cael casgliad bin ar ddiwrnod Nadolig i gofio rhoi eu biniau gwastraff ac ailgylchu allan 2 ddiwrnod yn gynt, sef dydd Sadwrn 23 Rhagfyr. Ar ôl 26 Rhagfyr, bydd yr holl gasgliadau bin ddiwrnod yn hwyrach (gan gynnwys casgliadau sydd Sadwrn). Bydd casgliadau arferol yn parhau ar ôl 6 Ionawr.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

I lawrlwytho neu argraffu eich calendr ewch i fan hyn a theipiwch eich cod post. Unwaith mae eich cod post wedi ei deipio, cliciwch ar eich eiddo a bydd y system yn dangos eich diwrnod casglu perthnasol a’r calendr – bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi un ai argraffu’r calendr neu ei arbed. Mae gennym hefyd nifer gyfyngedig o galendrau ar gael i’w casglu o’r Ganolfan Gyswllt ar Stryt yr Arglwydd.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym am sicrhau bod trigolion yn ymwybodol o’r newidiadau i’w diwrnodau casglu biniau yn ystod cyfnod y Nadolig. Yn arbennig ar gyfer y trigolion y caiff eu biniau eu casglu ar ddiwrnod Nadolig, oherwydd y flwyddyn hon cânt eu casglu 2 ddiwrnod yn gynt, ar ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr. Er mwyn sicrhau bod yr holl drigolion yn ymwybodol o sut y bydd y newidiadau’n effeithio arnyn nhw, gofynnwn iddynt wirio eu calendrau casglu bin ar-lein neu gofrestru ar gyfer y gwasanaeth atgoffa drwy e-bost.”

Bydd eich biniau’n dal i gael eu casglu dros gyfnod y Nadolig, ond mae’n bosibl y bydd diwrnod eich casgliad yn newid, felly mae’n bwysig gwirio calendrau gwastraff biniau ac ailgylchu 2017/18 sydd ar gael ar-lein i drigolion eu lawrlwytho.

I wneud pethau’n haws ac i sicrhau na fyddwch byth yn colli casgliad eto, pam na gofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth Fy Niweddariadau. Drwy gofrestru ar gyfer y neges i atgoffa am y casgliad sbwriel ar Fy Niweddariadau, byddwch yn cael e-bost y diwrnod cyn eich casgliad. Ewch i www.wrecsam.gov.uk/cofrestru a llenwch eich manylion.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU