Ym mis Chwefror 2019, bydd Tŷ Pawb yn cynnal arddangosfa sy’n edrych ar hanes beth oedd ar un adeg un o’r ffatrïoedd tecstiliau mwyaf yn y Deyrnas Unedig, os nad Ewrop.

Bydd yr arddangosfa yn agor ochr yn ochr ag arddangosfa hirddisgwyliedig Grayson Perry, ‘Julie Cope’s Grand Tour’ ar 22 Chwefror 2019.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Croeso i bob cyfraniad

Os oeddech chi’n gweithio yn ffatri Celanese a hoffech rannu eich atgofion gyda ni, cysylltwch â ni. Mae croeso i bob cyfraniad, gan gynnwys ffotograffau a deunydd arall wedi’i argraffu, a byddwn yn ceisio cynnwys cymaint ag sy’n bosibl yn yr arddangosfa ddilynol.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys gwaith tecstiliau gan yr artist cyfoes Will Cruickshank. Bydd dawns wedi’i ffilmio a gwaith drama gan fyfyrwyr Coleg Cambria hefyd, wedi’u hysbrydoli gan y ffatri.

Hoffai’r myfyrwyr gynnwys eich atgofion yn eu gwaith; rhowch wybod os fyddai gennych ddiddordeb mewn cael eich cyfweld gan y myfyrwyr i gyfrannu at eu perfformiad.

Dychwelyd i Tŵr Rhydfudr

Rydym hefyd yn cynllunio digwyddiad aduniad yn Nhŵr Rhydfudr, a oedd yn ffurfio rhan o’r ffatri, a fydd yn cynnwys perfformiadau gan y myfyrwyr. Bydd rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar gael yn yr wythnosau sydd i ddod. Caiff pob cyfrannwr eu gwahodd i lansiad yr arddangosfa yn Nhŷ Pawb ym mis Chwefror hefyd.

Os hoffech gyfrannu at y prosiect a’r arddangosfa, cysylltwch â Tŷ Pawb erbyn 3 Rhagfyr: typawb@wrexham.gov.uk –  01978 292093.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION