Mae gan Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam adnodd ar-lein sy’n mynd â chi drwy’r broses hawlio credyd cynhwysol a hefyd drwy’r porth swyddi.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Gall ddysgu sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol i chi hefyd fel sut i ddefnyddio llygoden. Mae manylion ar y wefan ynglŷn â sut i baratoi ar gyfer cyfweliad, cyngor ar sut i ysgrifennu CV a mwy.

Mae pob adran wedi’u rhannu’n fodiwlau a gallwch wirio i weld pa fodiwlau yr ydych wedi’u cwblhau. Mae’r adnodd amhrisiadwy hwn ar gael gan www.wrecsam.gov.uk/llyfrgelloedd (dilynwch y ddolen gwasanaethau ar-lein) a gallwch edrych arno adref neu yn y llyfrgell ond bydd angen cerdyn llyfrgell dilys arnoch i’w ddefnyddio.

Heb ymaelodi â’r llyfrgell? Gallwch ymuno ar-lein am ddim

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB