Office Admin Job Vacancy Commitee Officer

Os oes gennych brofiad mewn cynnig cefnogaeth weinyddol o ansawdd uchel, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn edrych ar y swydd hon

Rydym yn hysbysebu am Swyddog Pwyllgor ar hyn o bryd i weithio yn ein tîm Gwasanaethau Pwyllgorau prysur.

A beth yn union mae Swyddog y Pwyllgor yn ei wneud? Beth am ddechrau drwy edrych ar bwy y byddwch yn eu cefnogi?

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Yn syml, pwyllgorau yw’r olwynion sy’n cadw llywodraeth leol i droi – drwy wneud penderfyniadau sy’n cael effaith ar wasanaethau a’n cwsmeriaid.

Yn ddiweddar, cyhoeddom ni flog yn trafod y gwahanol fathau o bwyllgorau. Cymerwch gip…maent yn trafod pethau eithaf pwysig!

A dyma le byddwch chi’n cael eich cynnwys…

Fel Swyddog y Pwyllgor byddwch yn chwarae rôl allweddol – drwy roi cefnogaeth hanfodol i’r cyngor, y Bwrdd Gweithredol a’r holl gyfarfodydd eraill sy’n ffurfio strwythur rheolaeth wleidyddol y Cyngor.

Oes gennych chi ddiddordeb?

I wneud y swydd yn dda, byddwch yn ticio’r holl focsys canlynol…

Byddwch yn gallu cyfathrebu’n wych ac yn gallu gweithio gyda Chynghorwyr a Swyddogion ar bob lefel.

Byddwch yn hynod drefnus ac yn gweithio’n dda dan bwysau.

Bydd angen i chi fod yn greadigol, yn arloesol ac yn meddu ar sgiliau TG da hefyd.

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad gweinyddol o weithio o fewn tîm gweinyddu pwyllgorau, ac mae cymhwyster perthnasol mewn maes gweinyddu yn hanfodol.

Os yw hyn yn apelio atoch chi, hoffwn glywed gennych.

I weld y disgrifiad swydd yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod.

Dyddiad cau’r swydd yw dydd Gwener, 18 Ionawr.

GWYCH…DDANGOSWCH Y SWYDD I MI! NA…DWI’N IAWN DIOLCH