Pasmine

Gwahoddir Wrecsam i Noson AM DDIM o gerddoriaeth a dawns o Ddwyrain Ewrop a’r Dwyrain Canol!

Ddydd Sadwrn Ebrill 1af, bydd ymwelwyr â Tŷ Pawb yn cael eu tywys ar daith fythgofiadwy o’r Nîl i’r Danube, gyda chyfres o ddigwyddiadau a pherfformiadau cyffrous, gyda chefnogaeth HUB Amlddiwylliannol Gogledd Cymru ac eraill.

Gan ddechrau am 4pm, bydd cyfres o weithdai ar agor i bawb (gan gynnwys dechreuwyr) ar gyfer canu Arabeg a dawns Roma Pwylaidd. O 7pm, bydd perfformiadau yn cynnwys popeth o Belydance Eifftaidd, i gerddoriaeth werin y Dwyrain Canol a Dwyrain Ewrop.

Bydd y perfformiad terfynol yn cynnwys Yasmine Latkowski, cyfansoddwr a pherfformiwr, y gellir clywed ei gwaith yn Come Dine With Me Channel 4, BBC Africa Eye a BBC2 Art of Persia. Bydd hi’n perfformio yn y digwyddiad gyda band llawn, gan gynnwys cerddorion â gwreiddiau gwerin Cymreig, gan asio’r holl genres hyn gyda’i gilydd mewn grŵp amlddiwylliannol, o led led Cymru, Ewrop a’r Dwyrain Canol.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Arddangosfa o ddiwylliannau’r Dwyrain Canol, Pwylaidd a Chymreig

Dywedodd Yasmine: “Mae’r digwyddiad hwn yn arddangos agweddau ar ddiwylliannau’r Dwyrain Canol, Pwylaidd a Chymreig yr ydym am eu rhannu a’u dathlu. Rydyn ni eisiau dod â phobl at ei gilydd trwy gerddoriaeth a dawns, gyda’r cyfle i ddysgu dawns Roma Pwylaidd a chân Arabeg. Bydd pawb yn cael croeso.”

Amserlen lawn

4.00pm-4.45pm: Gweithdy Canu Arabeg (dim angen profiad).
5-6pm: Gweithdy Dawns Roma Pwylaidd (dim angen profiad).
6pm: Bwyd wedi’i ddarparu gan Curry on the Go gyda chig Halal.
7pm: Duo Plus, grŵp unigryw yn canu caneuon Pwyleg yn bennaf.
7.45pm: – Bridie & Black Veil, perfformiad Roma Pwylaidd ac yna Gwmni Dawns.
8pm: Un Kabira, Belydance Eifftaidd.
8.30pm – Yasmine Latkowski Full Band, cymysgedd o gerddoriaeth werin a gwreiddiol o’r Dwyrain Canol a Dwyrain Ewrop.

Tocynnau ar gael yma

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD