Newbridge
Cllr David Bithell and MS Ken Skates asses damage on visit to Newbridge in Wrexham

Mae £2.8 miliwn wedi ei ddyfarnu i Gyngor Wrecsam er mwyn gwneud gwaith atgyweirio hanfodol i’r B5605 yn Newbridge.

Cafodd y ffordd ei difrodi’n sylweddol yn ystod Storm Christoph y llynedd ac mae wedi parhau ar gau ers hynny.

Mae wedi bod yn sefyllfa heriol i gymunedau lleol gyda nifer o yrwyr yn gorfod gyrru milltiroedd yn ychwanegol.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost

Yn ogystal â darparu llwybr teithio dyddiol ar gyfer pobl leol, mae’r ffordd hefyd yn gwasanaethu fel gwyriad pan fo ffordd osgoi yr A483 ar gau.

Fodd bynnag, yn dilyn arolygon geo-dechnegol cymhleth a dadansoddiad o’r costau fe gyflwynodd y cyngor achos busnes i Lywodraeth Cymru yn ddiweddar er mwyn helpu i ariannu’r gwaith atgyweirio.
Cafwyd cadarnhad fod Gweinidogion wedi cymeradwyo’r achos busnes, gan baratoi’r ffordd i waith ddechrau yn ddiweddarach eleni.

Mae’r B5605 yn ffordd hanfodol i bobl leol

Dywedodd Ian Bancroft, y Prif Weithredwr, “Fe fydd atgyweirio’r ffordd hon yn gwneud gwahaniaeth enfawr i bobl yn Newbridge, Cefn Mawr a Rhosymedre – yn ogystal â’r cymunedau o amgylch fel Plas Madoc, Rhiwabon a’r Waun.

“Nid yw’n waith atgyweirio ffordd syml – mae’r difrod yn sylweddol ac rydym wedi gorfod cynnal llawer o asesiadau geo-dechnegol manwl a dadansoddiad o’r costau.

“Ond rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu sicrhau’r cyllid hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at ailagor y darn allweddol hwn o seilwaith.”

Dywedodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd sy’n gyfrifol am Drafnidiaeth, “Cafodd storm Christoph ganlyniadau dinistriol i gymunedau pan darodd Gymru y llynedd, gan darfu llawer ar ein seilwaith a’n ffyrdd.

“Drwy gydol y broses adfer hir rydym wedi bod yn gweithio’n agos iawn gyda’r holl awdurdodau lleol ac rwy’n falch ein bod wedi gallu darparu cyllid hanfodol i Gyngor Wrecsam i wneud y gwaith atgyweirio ar y ffordd hon drwy ein Cronfa Ffyrdd Cydnerth.

“Rydym yn parhau i weithio’n galed i feithrin gwydnwch yn ein rhwydweithiau teithio a’n seilwaith ehangach wrth i ni gynllunio ymlaen llaw ar gyfer newid yn yr hinsawdd.”

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH