A483 Rossett to Gresford

Oherwydd bod llyncdwll mawr wedi ymddangos ar gylchfan Lôn Price rydym wedi gorfod rhoi goleuadau traffig 4 ffordd ar waith i sicrhau diogelwch gyrwyr a cherddwyr nes bod yr achos yn cael ei ymchwilio a bod atgyweiriadau yn cael eu trefnu.

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd hyn yn peri anghyfleustra i ddefnyddwyr y ffordd ac rydym yn ymddiheuro am hyn ond gallwn sicrhau pawb nad yw gwneud gwaith atgyweirio dros dro yn opsiwn ar hyn o bryd.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod y gwaith atgyweirio yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl i sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl.”