Penguins

Mae yna ymwelwyr arbennig iawn yn dod i Tŷ Pawb fis Rhagfyr. Fe fydd Pengwiniaid sy’n Canu, sydd yr un maint â phengwiniaid go iawn, yn serennu ac maent eisoes yn profi’n boblogaidd gyda’r hen a’r ifanc fel ei gilydd.

Mae yna dri ohonynt ac maent i gyd yn canu caneuon Nadoligaidd a hynny mewn harmoni hyfryd 🎤🎵🎄

Cofrestrwch I dderbyn newyddion o Tŷ Pawb

Fe fydd y neuadd fwyd yn cynnal sesiwn gerddoriaeth ar 3 a 10 Rhagfyr ac mae yna sesiwn Baentio Wyneb Rhewllyd ar 4 Rhagfyr.

Fe fydd Noson Gomedi yn cael ei chynnal ar 10 Rhagfyr ac ar 11 Rhagfyr fe fydd Marchnad Gwneuthurwyr Wrecsam.

I gyd-fynd â’r pengwiniaid fe fydd yna Grefftau Pengwin ar 11 Rhagfyr a bydd hoff ffilm y plant “Happy Feet” yn cael ei dangos ar 18 Rhagfyr.

Mae mynediad i’r holl ddigwyddiadau uchod yn rhad ac am ddim ac fe allwch gael mwy o fanylion ar wefan Tŷ Pawb.

Am £3 y person mae yna sesiwn Llunio Print y Gaeaf ar 18 a 23 Rhagfyr.

Hefyd mae yna Noson Parti Nadolig gyda’r band poblogaidd Rhythm Train. Fe gaiff y parti ei gynnal rhwng 7.30 a 12 (hanner nos) a phris y tocynnau yw £12 y person.

Mae Rhythm Train yn hanu o Wrecsam ac mae’r pum cerddor hynod o brofiadol yn sicrhau digwyddiad unigryw, bywiog a chaboledig!