Storm Arwen

Mae Safonau Masnach yn gofyn i bawb fod yn ymwybodol y gallai masnachwyr twyllodrus a galwyr diwahoddiad geisio cymryd mantais o’r difrod a achoswyd gan Storm Arwen i dwyllo pobl i roi eu harian.

Yn Wrecsam, mae nifer o weithwyr coed, towyr, ac adeiladwyr dibynadwy sydd wedi bod yn gweithredu am flynyddoedd ac yn cael gwaith trwy argymhellion.  Efallai y bydd rhaid i chi aros i gael rhywun da.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Dyma ychydig o gyngor da cyffredinol i chi ei ddilyn:

  • Peidiwch â delio gyda rhywun ar garreg eich drws.
  • Byddwch yn ofalus iawn wrth edrych ar daflenni a defnyddio Facebook Marketplace neu wefannau megis Bark.
  • Sicrhewch fod gennych fwy na dim ond enw busnes. Gofynnwch am fanylion cyswllt a chael dyfynbris a gofynnwch i gymdogion, ffrindiau neu deulu a yw’n rhesymol.
  • Os yw rhywun yn galw yn ddiwahoddiad ac yn tynnu sylw at waith sydd ei angen megis teils rhydd ar y to, ystyriwch y posibilrwydd efallai nad oes gennych unrhyw ddifrod neu nad oes angen gwneud unrhyw waith.
  • Mae pobl sy’n galw yn ddiwahoddiad yn edrych am gyfle i gymryd eich arian.  Peidiwch â chadw arian yn y cartref a pheidiwch byth â mynd mewn cerbyd i fynd i fanc neu dwll yn y wal.  Ni fyddai busnesau dibynadwy yn gwneud hyn.

Pwy i gysylltu â nhw

Os ydych chi’n gweld unrhyw un yn ymddwyn yn amheus neu os oes masnachwr twyllodrus wedi cysylltu â chi, cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 05 (neu 03454 04 05 06 am y gwasanaeth Saesneg).

Os ydych chi’n pryderu ynglŷn â masnachwyr sy’n gweithio neu’n rhannu taflenni yn eich cymdogaeth, cysylltwch â’ch tîm Heddlu lleol ar 101. Os oes masnachwr sy’n troi’n ymosodol neu os ydych chi’n teimlo dan fygythiad, cysylltwch â’r Heddlu ar 999.

Cyngor yr Adran Safonau Masnach yw na ddylech chi fyth gytuno i waith sy’n cael ei gynnig gan alwr diwahoddiad.  Os ydych chi’n teimlo bod angen y gwaith, ceisiwch gael sawl dyfynbris gan rai sydd ag enw da cyn cytuno i unrhyw beth.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN