Mae llun hyfryd a gymerwyd gan Angharad Beale o Dŵr San Silyn yn yr hydref, wedi cael ei ddewis fel y cynnig gorau yng Nghystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018.

Yn y llun mae’r tŵr hardd wedi’i amgylchynu gan liwiau’r hydref wrth i’r dail yn yr ardal ddechrau marw.

Mae’r holl goch, aur a brown y byddech yn disgwyl ei weld ar ddiwrnod braf o Fedi, wedi’i osod yn erbyn cefndir o awyr las glir.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

“un o’r golygfeydd gorau yng nghanol tref Wrecsam”

Mae Angharad wedi enwi ei llun yn “School Run” ac mae’n amlwg bod ganddi un o’r golygfeydd gorau yng nghanol tref Wrecsam wrth iddi mynd i waith.

Wrth glywed ei bod wedi bod ennill, dywedodd Angharad: “Dwi wrth fy modd fy mod wedi ennill cystadleuaeth mis Medi. Mae yna nifer o adeiladau, golygfeydd a thirluniau hardd yn Wrecsam y dylid eu cydnabod fel hyn. Dim ond un mis sydd ar ôl i gael eich llun yn y Calendr, felly parhewch i dynnu lluniau a diddanu”.

Lansiwyd Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 ddechrau mis Tachwedd y llynedd yn dilyn y newyddion bod Gogledd Cymru yn bedwerydd yn y byd o ran y rhanbarthau i ymweld â nhw. Ar y pryd, roedd staff yn credu ei bod yn deg i Wrecsam ddathlu ei lle yn y byd gyda chofnod ar ffurf lluniau o Wrecsam drwy gydol y flwyddyn.

Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i’r llun gorau a gymerwyd gan ffotograffydd amatur sy’n dal hanfod y mis y tynnwyd y llun. Gwahoddir ceisiadau ar gyfer mis Hydref – y lle olaf yn y Calendr. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan ym mis Tachwedd,

Bydd pob llun buddugol yn cael ei gynnwys yn y Calendr.

Nid oes gwobr i’r enillwyr ond bydd pob un o’r 12 ohonynt yn cael copïau o galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 pan fydd yn cael ei gynhyrchu fis nesaf. Bydd eu henw a disgrifiad o ble y tynnwyd y llun i’w weld wrth ymyl pob llun.

Bydd yr holl elw o werthu’r calendr yn mynd tuag at yr elusennau a ddewisir gan y Maer.
Gall y cynigion fod yn lluniau o unrhyw le yn y Fwrdeistref Sirol a dynnwyd yn ystod mis Hydref 2017.

Dylid cyflwyno’r lluniau drwy e-bost, (gwell yw anfon rhai eglurder llawn), at calendar@wrexham.gov.uk.

Mae rhagor o wybodaeth ac amodau a thelerau ar gael ar wefan y Cyngor ar www.wrecsam.gov.uk.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau

COFRESTRWCH FI