Ydych chi’n gwybod am seren chwaraeon sy’n haeddu cydnabyddiaeth?

Dim ond ychydig ddyddiau sydd gennych ar ôl i wneud eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon blynyddol Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a gynhelir i nodi cyflawniadau a gwaith caled gwirfoddolwyr, athletwyr a phobl sy’n ymwneud â chwaraeon ar draws Wrecsam.

Efallai eich bod yn gwybod am rywun sy’n gwirfoddoli bob awr sydd ar gael i gefnogi grŵp neu glwb chwaraeon?

Neu efallai eich bod yn gwybod am rywun sydd wedi goresgyn anawsterau neu galedi i gyflawni mawredd yn eu maes chwaraeon?

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Y naill ffordd, mae arnom ni eisiau clywed gennych chi – ac mae enwebiadau bellach ar agor.

Cliciwch yma i enwebu rhywun.

Fel arall gallwch anfon eich enwebiad ar e-bost i sportsawards@wrexham.gov.uk.

Bydd enwebiadau’n cau ar 14 Rhagfyr!!

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar Safle Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo ddydd Gwener, 15 Chwefror 2019.

Dathlodd gwobrau chwaraeon y llynedd ymdrechion gwirfoddolwyr chwaraeon ac athletwyr ymroddedig ar draws Wrecsam – ac ni fydd eleni’n wahanol.

“Cydnabyddiaeth haeddiannol”

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Mae’r Gwobrau Chwaraeon blynyddol yn sicrhau bod y rhai sydd yn gweithio’n galed yn ein clybiau chwaraeon a grwpiau chwaraeon cymunedol yn cael cydnabyddiaeth haeddiannol am eu hymdrechion.

“Fe wyddom fod yna ddigon o wirfoddolwyr sydd yn gweithio’n galed, ynghyd â llawer o athletwyr sydd yn cynrychioli’r gorau o ysbryd chwaraeon Wrecsam.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU