wild lockdown

Byddwch yn rhan o’n rhaglen ddogfen gydweithredol!

Yn ystod y mis diwethaf rydym wedi bod yn unedig fel rhywogaeth, gan newid ein hymddygiad a mynd i gyfnod o aeafgysgu annodweddiadol.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

P’un a ydych yn cael trafferth i godi yn y bore, yn fwy gofalus yn mynd â’ch biniau allan, neu’n dechrau hobi newydd, rydym i gyd wedi mabwysiadu strategaethau byw a goroesi newydd.

Crëwch ffilm fer 1 funud o weithred/ymddygiad gennych chi neu aelod o’ch cartref, yna crëwch stori fer ar ffurf arddull natur i gyd-fynd â hi, meddyliwch am David Attenborough yn cwrdd â You’ve Been Framed!

Bydd yr holl glipiau yn cael eu golygu gyda’i gilydd i greu fideo o’n gwahanol strategaethau goroesi, a fydd yn cael eu rhannu ar Facebook ac mewn arddangosfa pan fydd Tŷ Pawb yn ailagor.

Ebostiwch sain a fideo at: reallywildlockdown@gmail.com

Mwy o wybodaeth ar gael yma

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19