Food Waste Recycling Recycle

Mae nifer ohonom erbyn hyn yn ailgylchu ein gwastraff bwyd yn ein cadis bwyd, ac rydym yn gwneud cynnydd cyson yn Wrecsam…ond mae digon o le i wella eto.

Mae nifer ohonom yn cymryd mantais o’r bagiau cadi am ddim ac yn rhoi ein cadis bwyd allan i’w gwagu bob wythnos, ond mae rhai ohonom yn dal i daflu gwastraff bwyd i’r gwastraff cyffredinol.

Mae’r lluniau yn yr erthygl hon o gasgliad gwastraff cyffredinol diweddar yn Wrecsam. Fel y gwelwch, mae nifer o eitemau bwyd (a nifer o ddeunyddiau eraill) a ddylai fod wedi eu hailgylchu.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Ond nid yw’r darlun yn dywyll i gyd…mae nifer ohonom yn gwneud ymdrech i ailgylchu gwastraff bwyd ac mae ein hystadegau yn Wrecsam yn gwella.

Fe wnaethom ailgylchu dros 195 tunnell o wastraff bwyd yn ein cadis ym mis Tachwedd, o’i gymharu â bron i 140 tunnell ym mis Tachwedd 2018…cynnydd o 40%.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Nid hap a damwain yw hyn…rydym yn ailgylchu mwy o wastraff bwyd yn rheolaidd yn 2019 nac yr oeddem yn 2018, ond y nod yw parhau i wella er mwyn rhagori.

Dywedodd y Cyng. David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’r ffigyrau hyn yn dangos gwelliant cadarn yng nghyfanswm y gwastraff bwyd rydym wedi’i ailgylchu yn 2019, ac mae’n dda gweld mwy ohonom yn gwneud hyn fel rhan o’n harferion ailgylchu dyddiol.

“Rydym wedi gwneud ymdrech i roi gwybod i bobl am yr holl bethau y gellir eu hailgylchu yn eich cadi bwyd ac mae’n profi bod pobl yn hapus i chwarae eu rhan yn ein hymdrechion i ailgylchu os rhown y wybodaeth angenrheidiol iddynt.

“Yn anffodus, mae’r lluniau yn yr erthygl hon yn dangos bod nifer ohonom yn parhau i fethu ag ailgylchu gwastraff bwyd, ac anogwn yn gryf i’r bobl hyn newid eu harferion; mae cymaint o resymau iddynt wneud hyn.

“Ynghyd â manteision amgylcheddol, rydym yn cynnig bagiau cadi am ddim, a thrwy ailgylchu bwyd rydych yn rhyddhau gofod yn eich biniau. Mae hefyd yn eich helpu i stopio’ch biniau rhag arogli o fwyd yn pydru – cofiwch fod eich cadi bwyd yn cael ei wagio bob wythnos, nid yw hynny’n wir am eich gwastraff cyffredinol!

“Diolch i bawb sy’n ailgylchu eu gwastraff bwyd ac i’r rhai nad ydynt, dechreuwch wneud eich rhan. Rydym angen cyrraedd ein targed ailgylchu 70% erbyn 2025, a gallwch chi ein helpu i gyflawni hyn.”

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU