Ten Blogs Articles Top

Gan ein bod yn nesáu at ddiwedd 2019, mae’n siŵr ei bod yn gyfle da i edrych yn ôl ar rai o flogiau gorau’r flwyddyn

Hwyrach eich bod wedi gweld rhai o’r rhain yn barod, ond mae’n werth cael golwg arall arnyn nhw 🙂

Felly dyma’r deg gorau … mwynhewch!

1. Pêl-droed am Byth – Arddangosfa fawr newydd i agor yn Amgueddfa Wrecsam

Agorodd yr arddangosfa wych hon sy’n dathlu pêl-droed Cymru yn Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam yr haf yma ac mae yno tan ddydd Sadwrn, 11 Ionawr 2020….. felly os nad ydych wedi ymweld eto, mae yna ddigon o amser i ddal i fyny. Darllenwch amdano yma …

2. Fideo: Tarwch olwg ar y cyfleusterau £1.7 miliwn newydd yn Ysgol Morgan Llwyd

Ym mis Mai, roedd un o’n hysgolion uwchradd yn croesawu ychwanegiadau newydd sbon i’r cyfleusterau. Gallwch wylio’r fideo llawn yma…

3. Cyhoeddi artist newydd ar gyfer Wal Pawb yn Tŷ Pawb 2020

Roedd Tŷ Pawb yn falch o gyhoeddi Lydia Meehan fel yr artist a gomisiynwyd ar gyfer Wal Pawb yn 2020. Gallwch wybod mwy am Lydia a’i gwaith yma…

4. Sut beth yw bod yn Weithiwr Cefnogi

Gall gweithio gydag oedolion o fewn gofal cymdeithasol fod yn heriol, ond i’r person iawn gall gynnig llawer o foddhad. Gallwch glywed beth sydd gan ddau weithiwr cefnogi i’w ddweud am weithio ym maes gofal cymdeithasol i oedolion…

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

5. Rhybudd ynglŷn â thwyll Amazon

Wrth i’r Nadolig nesáu mae Safonau Masnach Wrecsam yn gofyn i bawb fod yn wyliadwrus o unrhyw alwadau diwahoddiad yn gofyn i chi am eich manylion banc neu i lawrlwytho unrhyw fath o ap. Gallwch gael y manylion yma…

6. “Gwelliannau Cyflym” yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni

Ar ddechrau’r flwyddyn, gwnaethom adrodd sut oedd arolygwyr yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni wedi nodi “gwelliannau cyflym”. Gallwch wybod am y newidiadau cadarnhaol, gan gynnwys disgyblion wrth wneud penderfyniadau!

7. Edrychwch ar beth rydym wedi ei wneud gyda’r cartrefi gwag hyn

Mae’r erthygl hon yn dangos yn hytrach nag ailwampio ein cartrefi gwag, rydym yn eu diweddaru y tu mewn a’r tu allan. Gallwch weld dros eich hun yma…

8. Dau o Dafarndai Wrecsam yn Dathlu Bod yn Rhan o Ganllaw Tafarndai’r AA 2020!

Mae’r Hand yn Llanarmon a Pant-yr-Ochain wedi’u cynnwys fel rhai o dafarndai gorau Cymru. Darllenwch ragor am hyn yma….

9. Ydych chi’n deithiwr bws 16-21 oed? Byddwch eisiau clywed am yr arbedion hyn…

Os ydych yn deithiwr ifanc ar fysiau; byddwch yn bendant eisiau clywed am y cerdyn hwn sydd AM DDIM…

10. Digwyddiad mawreddog goleuo Safle Treftadaeth Y Byd am 3 wythnos

I nodi 10 mlynedd ers i Dyfrbont Pontcysyllte yn Trefor Basin dderbyn Statws Treftadaeth y Byd UNESCO yn 2009, cafodd strwythurau eiconig eu goleuo am dair wythnos. Gallwch wybod mwy yma…

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN