Food Caddy Recycling Waste

Ar ôl i ni gyflwyno sticeri ar finiau duon ar draws Wrecsam, mae hwn yn beth sydd ar feddwl llawer o bobl… beth yn union allaf i ei ailgylchu fel gwastraff bwyd?

A dweud y gwir, mae’r ateb yn eithaf syml…

Fe allwch chi ailgylchu pob math o fwyd fel gwastraff bwyd… gallwch, wir, ‘POB math o fwyd’.

(Ni all hylifau fel olew coginio a llaeth cael ei ailgylchu fel gwastraff bwyd.)

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Mae hyn yn cynnwys rhai o’r bwydydd na fyddech chi efallai yn meddwl amdanyn nhw, fel:

• Bwyd sydd dros y dyddiad
• Esgyrn a charcasau
• Plisgyn wyau
• Croen banana (a philion eraill)
• Calonnau afalau
• Bagiau te
• Coffi mân
• Bwydydd amrwd
• Bwydydd sydd wedi llwydo
• Crafion platiau
• Prydau parod heb eu bwyta
• Bwyd brys (e.e. sglodion a phitsas)
• Pysgod cregyn

Pethau nad ydyn ni eisiau i chi geisio eu hailgylchu fel gwastraff bwyd ydi hylifau (fel olew neu lefrith), pecynnau, bagiau plastig, clytiau neu wastraff gardd.

Cofiwch, os oes angen cadi bwyd newydd arnoch, gallwch archebu un – AM DDIM – ar ein gwefan.

Felly dyna beth allwch chi ei ailgylchu… a dyma pam y dylech chi ailgylchu bwyd 🙂

‘Mae eich cadi bwyd yn cael ei wagio bob wythnos, dydi eich gwastraff cyffredinol ddim!’

Yn ogystal â’r bendithion amgylcheddol, drwy ailgylchu eich gwastraff bwyd, rydych hefyd yn rhyddhau gofod gwerthfawr yn eich bin du. Mae hefyd yn eich helpu i stopio’ch biniau rhag arogli o fwyd yn pydru – cofiwch fod eich cadi bwyd yn cael ei wagio bob wythnos, nid yw hynny’n wir am eich gwastraff cyffredinol!

Felly carwch eich sbarion bwyd a’u hailgylchu nhw. Cofiwch, rydym hefyd eisiau eich bwyd sydd wedi mynd heibio i’w ddyddiad, felly a wnewch chi ei dynnu o’i becyn yn gyntaf, a’i ailgylchu yn eich cadi.

A chofiwch – os yw eich bagiau cadi yn dechrau mynd yn brin, clymwch un gwag i handlen eich cadi ar eich diwrnod casgliadau ac mi wnawn ni adael rholyn newydd i chi…

Neu fel arall, gallwch eu casglu o’n canolfannau ailgylchu… siaradwch ag un o’r gweithwyr a gofynnwch am rolyn newydd.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU