Mae dod yn rhiant yn un o’r profiadau mwyaf hyfryd a chyffrous yn eich bywydau, ac mae treulio amser gwerthfawr gyda’ch plentyn yn y misoedd cyntaf pwysig hynny yn gallu eich helpu i ddatblygu perthynas arbennig gyda’ch plentyn a fydd yn para am byth. Mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eich plentyn a’r uned deuluol.

Mae Absenoldeb Rhiant a Rennir (SPL) yn annog rhieni i rannu’r pleser o rianta a’r perthynas gyda’u plentyn, gan gadw mewn cysylltiad â’ch gweithle.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Eleni mae’r adran ar gyfer Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiannol yn canolbwyntio ar hysbysu rhieni a gweithwyr o’r agweddau ymarferol o gymryd Absenoldeb Rhiant a rennir, yn ogystal ag edrych ar fanteision i deuluoedd a’r gweithle.

Pam cymryd Absenoldeb Rhiant A Rennir?

  1. Cael perthynas agos gyda’ch baban yn ei flwyddyn gyntaf.
  2. Rhannu absenoldeb sydd yn gweithio i’r ddau ohonoch.
  3. Ni fyddwch yn anghofio holl gamau cyntaf eich baban. Gallwch chi’ch dau fod yno ar gyfer yr adegau arbennig hynny gydag Absenoldeb Rhiant a Rennir.
  4. Nid ar gyfer rhieni biolegol yn unig yw Absenoldeb Rhiant a Rennir. Gall rieni sy’n mabwysiadu neu rieni sydd yn cael plentyn drwy fam fenthyg gymryd Absenoldeb Rhiant a Rennir.

Mae Absenoldeb Rhiant a Rennir yn ymgyrch lywodraethol i annog mwy o rieni i ‘rannu’r balchder’ o ofalu am eu baban yn flwyddyn gyntaf, gan gulhau’r stereoteip rhyw a rhoi opsiwn i ferched i ddychwelyd i’w gyrfaoedd yn gynt.

Gall rieni ddefnyddio eu habsenoldeb mewn ffordd hyblyg gan rannu hyd at 50 wythnos o absenoldeb a chyda hyd at 37 wythnos o dâl.

Gallant fod i ffwrdd o’u gwaith gyda’i gilydd am hyd at 6 mis neu fel arall darwahanu eu habsenoldeb a thâl fel bod un ohonynt gartref drwy’r amser gartref gyda’u baban yn y flwyddyn gyntaf.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar sut y gallwch chi a’ch partner rannu’r absenoldeb yma:  https://bit.ly/2I7wPu9

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU