Nursery admission

Ydych chi’n methu â gwybod beth i’w wneud gyda’ch babanod a phlant bach yn ystod tymhorau’r ysgol neu efallai yr hoffech i’ch plentyn dreulio llai o amser o flaen y sgrin ar ôl ysgol? Mae gan eich llyfrgell leol ddigonedd o weithgareddau i gadw plant o bob oed yn ddiddig!

O sesiynau crefft i glwb lego, dyma sut y gallwch chi a’ch plentyn fanteisio ar eich llyfrgell leol.

Babanod a phlant bach

Amser Stori a Rhigymau

Beth? Gall rhieni, gofalwyr a phlant o dan 5 oed ddod draw i fwynhau straeon, caneuon a rhigymau.

Pryd a Ble?

  • Llyfrgell y Waun bob dydd Gwener i blant rhwng 0-5 oed 3.30-4.00
  • Llyfrgell Rhiwabon bob dydd Mawrth i blant rhwng 0-3 oed 2.00 – 2.45
  • Llyfrgell Wrecsam bob dydd Mawrth i blant rhwng 0-5 oed 2.00-2.30

Sesiynau Stori a Chân Dwyieithog

Beth? Addas i blant rhwng 0-5 oed, ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd, rhieni di-Gymraeg a siaradwyr rhugl.

Pryd a Ble?

  • Llyfrgell Wrecsam bob bore Mercher rhwng 10.00-10.30
  • Llyfrgell Rhos unwaith y mis ar ddydd Mercher rhwng 2.00-3.00

Iaith a Chwarae Chatterbox

Beth? Mae Iaith a Chwarae Chatterbox yn sesiynau am ddim ar gyfer rhieni a phlant rhwng 0-3 oed i gael hwyl, rhannu straeon, sgwrsio, chwarae a chanu caneuon.

Pryd a Ble?

  • Llyfrgell Brynteg bob dydd Gwener yn ystod y tymor, 1.00-2.15
  • Llyfrgell Gwersyllt bob dydd Mercher yn ystod y tymor, 10.00-11.15
  • Llyfrgell Cefn Mawr bob dydd Iau yn ystod y tymor, 1.00-2.15

Peidiwch ag anghofio os ydych yn grŵp chwarae, yn feithrinfa, grŵp rhiant a phlentyn neu’n warchodwr plant gallwch fenthyg casgliad o lyfrau i’w defnyddio gyda phlant yn eich gofal. Cysylltwch â’ch llyfrgell leol. Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalennau we.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Plant oed ysgol

Ffrindiau llyfrau

Beth? Os ydych rhwng 5-11 oed, gallwch gymryd rhan yn y grŵp darllen iau, ffrindiau llyfrau, lle byddwch yn trafod y llyfr diweddaraf, gwneud posau, croeseiriau a lliwio.

Pryd a Ble? Llyfrgell Llai bob tair wythnos ar ddydd Gwener 3.30 – 4.30 yn ystod y tymor yn unig.

Clwb Lego

Beth? Mae’r clwb Lego yma’n cael ei gynnal bob wythnos ar gyfer plant 4+ oed sy’n hoffi adeiladu a chreu pethau o Lego.

Pryd a Ble?  Llyfrgell Cefn Mawr, bob dydd Iau 3.30-4.30

Gwener Gludo a Glynu

Beth? Sesiwn grefft i blant o dan 8 oed

Pryd a Ble?

  • Llyfrgell y Waun ar ddydd Gwener olaf y Mis, 4.00 – 4.30
  • Llyfrgell Wrecsam, bob pedair wythnos o 28 Ebrill, 10.00-11.30

Clwb Plant

Beth? Crefftau, lliwio a phosau ar gyfer plant rhwng 3-8 oed. Rhaid bod yng nghwmni oedolyn.

Pryd a Ble? Llyfrgell Coedpoeth ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis, yn ystod y tymor yn unig, 3.30 – 4.15

Clwb 4 o’r gloch

Beth? Straeon, crefftau, posau, gemau a gweithgareddau Lego ar gyfer plant rhwng 5-10 oed. Rhaid bod yng nghwmni oedolyn.

Pryd a Ble?  Llyfrgell Rhiwabon bob pythefnos ar ddydd Gwener 4.00-5.00

Tra byddwch yn mwynhau mymryn o lonydd, beth am gael golwg ar ein casgliad o lyfrau rhianta.

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI