g

Tanciau nwy gwag?

Mae’n bwysig eich bod yn eu dychwelyd i’ch cyflenwr.

Mae tanciau nwy o bosibl yn beryglus a ni ddylid eu rhoi yn eich bin sbwriel. Mae’n well i chi wirio gyda’r cwmni y gwnaethoch brynu ganddynt oherwydd dylent allu eu hail-lenwi neu chael gwared ohonynt i chi.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Gall tanciau nwy gwag fod yn beryglus iawn os ydych yn cael gwared ohonynt yn eich biniau ailgylchu neu wastraff cyffredinol, a gall ffrwydro neu roi niwed i rywun.

Peidiwch byth â’u rhoi mewn bin gwastraff du/ gweddilliol

  • Batris cludadwy (sydd mewn gliniaduron/ ffonau symudol/ cymhorthion clyw/ oriawr/ camerâu cludadwy/ torsh/ brwsh dannedd trydanol/ rasel/ sugnwyr llwch llaw), batris ailwefradwy a batris domestig (AA/AAA/9 folt) – Gallwch ailgylchu’r rhain me
  • gaswn mwyafrif o siopau ac archfarchnadoedd sydd yn gwerthu batris neu fynd â hwy i’r ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref.
  • Diffoddyddion tân bach i’r cartref – ewch â hwy i’r ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref.
  • Tanciau boteli nwy na ellir eu hail-lenwi (a ddefnyddir ar gyfer gwresogydd bach coginio BBQ ) – OS nad oes hylif na nwy tu mewn, gallwch eu hailgylchu gyda phlastig a chaniau ar ymyl palmant, OND os oes unrhyw beth ar ôl ynddynt, ewch â hwy i’r ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref.

I weld rhestr lawn o’r hyn y gellir ei ailgylchu yn Wrecsam, edrychwch ar y canllaw defnyddiol hwn.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN