Mae Cerddoriaeth yn y Parc yn Bellevue yn mynd yn dda, a thrwy hynny rydym yn golygu arbennig o dda, rydych yn mwynhau ond pwy fyddai ddim?

Mae am ddim, mae’n hwyl ac a bod yn onest mae’n wirioneddol anhygoel.
Bydd Billy Thompson, band arddull Sipsi a leolir yng Ngogledd Cymru yn dod â cherddoriaeth i’ch clustiau nos Wener, 21 Gorffennaf.

Mae’r band yn rhoi tro arbennig i jas clasurol, gan chwarae caneuon mewn arddull ‘jas sipsi’.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Yr unig beth ydych angen ddod gyda chi yw blanced bicnic i eistedd arni!
Mae’n dechrau am 7.00pm ac yn cael ei gynnal yn y Bandstand.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI