Unwaith eto byddwn yn cefnogi Awr Ddaear – dathliad byd-eang blynyddol ar gyfer y blaned a drefnir gan Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF).

Cynhelir yr Awr Ddaear ar 24 Mawrth a gofynnir i bawb ddiffodd eu goleuadau am awr am 8.30pm gan ymuno â thirnodau ledled y byd megis y Senedd yng Nghaerdydd a Phont Harbwr Sydney.

“Digwyddiad sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd”

Gan na fydd ein hadeiladau ar agor bryd hynny dylai’r goleuadau fod wedi’u diffodd beth bynnag ond byddwn yn annog ein holl staff i gymryd rhan ar y noson. Rydym hefyd yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad byd-eang hwn sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd.

Gall busnesau gymryd rhan hefyd ac os na allant gymryd rhan fel sefydliad gallant annog eu gweithwyr i gymryd rhan ar y noson.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

“Mae gennym rôl fawr i’w chwarae”

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn falch iawn o gefnogi Awr Ddaear WWF gan ein bod yn cydnabod fod gennym rôl fawr i’w chwarae er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd. Rydym yn annog cymaint ag sy’n bosibl o staff a phreswylwyr i ddiffodd eu goleuadau ar 24 Mawrth. Eleni gofynnwyd i ni “Wneud Addewid” a gobeithiaf gyhoeddi beth yw ein haddewid yn fuan iawn.”

Gall bawb, o unigolion a grwpiau cymunedol i ysgolion a busnesau, gofrestru ar gyfer Awr Ddaear trwy fynd i www.wwf.org.uk/earthhourwales ac yna diffodd eu goleuadau am 8.30pm nos Sadwrn 24 Mawrth.

“Dros 178 o wledydd bellach yn cymryd rhan”

Awr Ddaear yw’r digwyddiad mwyaf yn y byd i ddangos cefnogaeth i weithredu ar newid hinsawdd. Bob blwyddyn mae miliynau o bobl o amgylch y byd yn dod at ei gilydd i alw am weithredu i warchod ein planed. Mae’r dathliad wedi tyfu bob blwyddyn gan wasgaru ledled y byd ac mae dros 178 o wledydd bellach yn cymryd rhan a byddem wrth ein boddau pe baech chi hefyd yn cymryd rhan yn y dathliad byd-eang hwn.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU