Garden waste collection service

Oes ganddo’ch chi mwy nag un bin gwastraff ardd neu bin gwyrdd? Os oes, ddarllenwch ymlaen.

Fel rhan o’r broses cyllid Penderfyniadau Anodd, cytunwyd y cyngor i siarsio preswylwyr gydag ail, trydydd neu hyd yn oed pedwerydd bin gwyrdd. O Ebrill, bydd y gost yn codi at £30 am bob bin, bob blwyddyn.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Byddem yn parhau i wagio’ch bin gyntaf am ddim.

Os ydych angen i ni i barhau i gasglu’ch biniau gwyrdd ychwanegol o’ch eiddo, am dâl blynyddol o £30 pob bin, mae gwybodaeth ar y gwasanaeth a sut i danysgrifio ar gael yma: www.wrexham.gov.uk neu trwy gysylltu â Balchder yn eich Strydoedd ar 01978 289989.

Er mwyn sicrhau casgliadau o Ebrill 1 2018, gysylltwch â ni mor fuan ag sy’n bosib.

Nodwch – gallwch gadw unrhyw finiau ychwanegol am storfa, ond gwagir biniau sydd wedi cael eu cofrestru gyda Chyngor Wrecsam yn unig o Ebrill 1, 2018. Bydd sticer yn cael ei anfon atoch ar ôl i chi gofrestru.

Rydym yn awgrymu dylech farcio pob bin gyd rhif neu enw’ch tŷ.

Peidiwch ag anghofio – gallwch fynd a’ch gwastraff garddio i’ch Canolfan Ailgylchu agosach, am ddim, neu gallwch gompostio’r gwastraff.

Dwedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol am yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Rwy’n ddiolchgar i bawb a gymerodd rhan yn ein hymgynghoriad am eu sylwadau, a chynorthwyodd ni wrth i ni ddod at ein Penderfyniadau Anodd. Bydd pawb yn parhau i gael eu bin gyntaf ei wagio heb unrhyw tal ychwanegol.”

TALWCH AM BIN YCHWANGOL RŴAN