Care
  • A ydych yn barod am her newydd, gyffrous?
  • Eisiau swydd llawn boddhad wrth wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl?
  • A ydych yn gwerthfawrogi pobl ac eisiau eu cefnogi i gyrraedd eu potensial?

  Yna rydym eisiau siarad gyda chi!

  Mae ein Hadran Gofal Cymdeithasol yn gweithio gyda chydweithwyr iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i recriwtio a hyfforddi llawer mwy o bobl i swyddi a gyrfaoedd gofal cymdeithasol.

  Os bu i chi ateb ‘ydw/oes’ i’r cwestiynau uchod yna rydym eisiau clywed gennych; nid oes angen i chi fod â phrofiad blaenorol o ofal cymdeithasol gan y rhoddir hyfforddiant llawn a gallwn ddarparu cefnogaeth barhaus i chi trwy gydol y broses ymgeisio.

  Rydym yn cynnig:

  • Gwyliau â thâl ac oriau contract parhaol
  • Gweithio ar draws amrywiaeth o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol
  • Llwybrau Camu Ymlaen yn eich Gyrfa a chyfleoedd swyddi
  • Ystod eang o hyfforddiant ar gael
  • Tîm cefnogol o gydweithwyr a rheolwyr

  Bydd ein swyddi Gweithwyr Cefnogi newydd yn gweithio ar draws timau a lleoliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gefnogi pobl ar draws Wrecsam. Mae’r swyddi hyn yn cynnig cyfnod sefydlu a datblygu o fewn y gwasanaeth iechyd yn ogystal â gofal cymdeithasol awdurdod lleol ac yn ffurfio rhan o’n buddsoddiad a chynlluniau hirdymor i dyfu ein gwasanaeth gofal cymdeithasol a buddsoddi a datblygu ein staff.

  Mae gofal cymdeithasol yn llawer mwy na gofal personol ac mae’n hynod o amrywiol; rydym eisiau gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth y bobl a gefnogwn a beth sy’n bwysig iddyn nhw.

  I gael trafodaeth anffurfiol neu gymorth gyda’r broses ymgeisio, cysylltwch â: nerys.bennion@wrexham.gov.uk

  01978 298564/07467 444362

  Neu mae’r manylion yma.

  Dyddiad cau: 3 Ionawr 2022