Bod yn heini yn ystod y cyfnod clo gyda Taekwando, gymnasteg, dawns stryd a llawer o sesiynau chwaraeon eraill sydd yn cael eu darlledu’n fyw yn eich cartref.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws

Mae Wrecsam Egnïol yn annog pawb i gymryd rhan.

Unigolion, teuluoedd, grwpiau ysgol… pawb.

Rhowch wahoddiad i’ch teulu a ffrindiau i ymuno, (byddai’n sicr yn newid o gwis Zoom arall)!

Mae gan Wrecsam Egnïol un ar ddeg o sesiynau gwahanol yr wythnos hon y gallwch ymuno ynddynt.

Gweler yr amserlen isod ac anfonwch neges at @ActiveWrexham a fydd yn anfon dolenni i’r sesiynau atoch.

😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU