Mark Owen

Ar ôl 38 mlynedd ym maes cyllid Llywodraeth Leol, 25 mlynedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac 17 o’r rheiny yn Brif Swyddog, mae Mark Owen yn cymryd y cyfle i ymddeol.

Meddai Mark: “Rydw i wedi mwynhau fy nghyfnod gyda’r Llywodraeth Leol ac yn bwriadu gadael ddiwedd mis Mehefin. Rydw i wedi gweithio i’r Fwrdeistref Sirol am 25 mlynedd ac roeddwn am gael safbwynt gwahanol ar fywyd, yn hytrach na rhoi gwaith yn gyntaf bob tro. Mae’r Tîm Cyllid a TGCh wedi bod yn wych a byddant yn parhau i wneud gwaith arbennig yn y dyfodol.”

Get the latest COVID-19 vaccination information

Dywedodd Ian Bancroft y Prif Weithredwr: “Rydym yn sylweddoli cymaint mae Mark wedi ei gyfrannu at Gyngor Wrecsam a gwasanaeth cyhoeddus, ac yn sylweddoli y bydd yn gadael bwlch mawr ar ei ôl. Rydym yn dymuno’n dda iddo ar gyfer y dyfodol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi llwyddo i benodi Prif Swyddogion o safon arbennig i swyddi, a dydyn ni ddim yn disgwyl y bydd y penodiad hwn yn wahanol.  Byddwn y ffaith fod Mark yn gadael yn golled, ond hefyd yn gyfle i recriwtio Prif Swyddog newydd.”

Meddai Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Rydw i wedi gweithio’n agos iawn gyda Mark dros nifer o flynyddoedd ac yn ymwybodol iawn o’i ymroddiad a’i ymrwymiad.  Mae parch mawr tuag at Mark gan Aelodau, Swyddogion a staff yn Wrecsam, ac hefyd yng Ngogledd Cymru ac yn ehangach mewn Llywodraeth Leol a Chenedlaethol.  Mae Mark yn berson gwirioneddol hoffus a charedig ac mae gen i’r parch uchaf tuag at ei allu a’i broffesiynoldeb.

“Rydw i’n gwybod y gallai Mark fod wedi gadael y Cyngor i ddilyn ei lwybr gyrfa, ond dewisodd aros yma, gan ddangos ei fod yn arbennig o dryw. Gweithiodd Mark yn ddiflino dros y blynyddoedd a bydd yn gadael y Cyngor yn y sefyllfa ariannol orau posib o ystyried y pwysau cyfredol.  Dylai fod yn falch iawn o’r hyn mae wedi ei gyflawni yma a bydd yn golled fawr i ni.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Mark am ei gyfraniad anhygoel i Lywodraeth Leol, a dymuno’r gorau posib iddo a’i deulu ar gyfer y dyfodol.”

Bydd y Cyngor yn ystyried adroddiad gan y Bwrdd Gweithredol ar 26 Ionawr er mwyn ceisio cymeradwyaeth i recriwtio i’r swydd. 27 Mehefin fydd diwrnod olaf Mark a’r bwriad yw penodi Prif Swyddog newydd cyn i Mark adael.

😷 Get the facts…read the latest NHS Wales Covid-19 vaccination info 👈

GET THE FACTS