Wrexham Council community skip days

Mae diwrnod sgip cymunedol wedi helpu tenantiaid y cyngor i dacluso eu hardal leol.

Trefnwyd y digwyddiad glanhau, a gynhaliwyd yng Ngwenfro, Parc Caia Wrecsam, gan Swyddfa Ystâd Caia Cyngor Wrecsam.

Rhoddwyd sgipiau ar ran hygyrch o dir ac roedd tenantiaid yn gallu cael gwared ar sbwriel swmpus ac eitemau diangen eraill.

Roedd staff Cyngor o Strydwedd, Swyddfa Ystâd Caia a gwirfoddolwyr a oedd yn denantiaid wrth law i helpu i gael gwared ar yr eitemau, a oedd yn cynnwys popeth o setiau teledu i feiciau.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

“Diwrnod llwyddiannus iawn…”

Wrexham Council housing
Dawn McNee (Swyddog Tai CBSW), Cyng Carrie Harper (Cynghorydd Lleol ar gyfer Gwenfro), Angela Hesketh (Swyddog Tai CBSW), Dorothy Mitchell (denant i’r cyngor)

Daeth yr Aelod Lleol dros Gwenfro, Cyng Carrie Harper, i helpu’r tîm o wirfoddolwyr.

Dywedodd: “Mae wedi bod yn ddiwrnod llwyddiannus iawn. Mae tenantiaid o bob rhan o’r ardal wedi bod yn dod â’u heitemau diangen a’u sbwriel. Rydym wedi llenwi tri sgip felly mae hyn yn wych i’r gymuned leol ac mae wedi caniatáu i ni symud y sbwriel o gartrefi a gerddi pobl.

Diolch i Strydwedd, y gwirfoddolwyr a oedd yn denantiaid ac i’r gofalwyr a staff o Swyddfa Ystâd Caia am drefnu’r digwyddiad ac am ddod i helpu. Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o denantiaid yn cymryd mantais o’r cynllun gwych hwn.”

Diwrnodau sgip sydd i ddod ar eich ystâd…

Meddai’r Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths, “Rwyf wrth fy modd bod y digwyddiad hwn wedi bod yn gymaint o lwyddiant. Mae ein swyddfeydd ystâd yn cynnal diwrnodau sgip fel hyn o amgylch y Fwrdeistref Sirol, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf, ac maen nhw bob amser yn boblogaidd. Maen nhw’n gyfle gwych i denantiaid gael gwared ar eitemau swmpus heb orfod teithio’n bell o’u cartrefi.”

Gall tenantiaid y Cyngor gael gwybod mwy am ddigwyddiadau diwrnodau sgip sydd ar y gorwel drwy ddilyn tudalen Tai Cyngor Wrecsam ar facebook, a drwy danysgrifio i wasanaeth Newyddion Diweddaraf y Cyngor.

Gallwch gael newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam gyda Fy Niweddariadau.</em

COFRESTRWCH FI