Er mwyn i Virgin Media wneud gwaith ar A5152 Ffordd Caer – rhwng Ffordd Powell a Lôn Price/Lôn Rhosnesni – bydd system unffordd yn weithredol.

Bydd y traffig yn gadael canol y dref i gyfeiriad Caer fel arfer ond bydd y traffig sydd yn teithio i gyfeiriad y dref yn cael ei ddargyfeirio ar hyd Lôn Rhosnesni a Rhodfa’r Parc.

Bydd y gwaith yn dechrau ar 4 Mawrth ac yn para am 5 diwrnod.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU