Madchester

Mae ailymgnawdoliad o’r oes MADCHESTER yn dod i Tŷ Pawb fis Hydref eleni.

Mae The Madchester Experience yn ail-greu synau eiconig bandiau BRIT, fel The Stone Roses, The Happy Mondays, Oasis, Blur, The Verve, The Farm, EMF, The Charlatans a llawer mwy.

Cofrestrwch i gael newyddlen Tŷ Pawb yn syth i’ch blwch negeseuon

Yn mynd â’u cynulleidfaoedd ar daith yn ôl i oes indi’r 90au, gyda’r agwedd a’r ffasiwn bagi.

Wedi’i ddisgrifio fel “profiad egnïol a gwirioneddol, byddwch yn ymgolli’n llwyr yn ecstasi gweledol a cherddorol sioe The Madchester Experience, a bydd yn mynd â chi ar daith hiraethus yn ôl i gerddoriaeth, ffilm a ffasiwn y 90au.”

Bydd Ardal Fwyd a Bar Tŷ Pawb ar agor ar gyfer y digwyddiad ac mae tocynnau ar gael i’w prynu drwy: www.typawb.wales/tickets am £12 yr un.

Cofrestrwch rŵan

Cofrestrwch rŵan