Queensway Meadow

Cafodd dôl blodau gwyllt Queensway ei drin gan ddefnyddio arferion rheoli traddodiadol yr wythnos diwethaf pan gynhaliwyd deuddydd o hyfforddiant er mwyn cyflwyno’r grefft o bladuro i wirfoddolwyr.

Wedi’i drefnu gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, partner pwysig ym Mhrosiect Isadeiledd Gwyrdd Wrecsam, cafodd gwirfoddolwyr o rwydwaith Prosiect Bwydydd Anhygoel Wrecsam arddangosiadau ar y technegau, rheoli offer a phwysigrwydd cadw’r sgiliau yma’n fyw.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws 

Mae pladuro wedi bodoli ers cannoedd o flynyddoedd ac mae dal i fod yn un o’r dulliau mwyaf effeithlon o dorri gwair. Mae manteision pladuro yn niferus; nid yn unig y mae’n dawel ac yn eco-gyfeillgar; dim ond bôn braich y mae’n ei ddefnyddio; sy’n golygu ei fod yn ymarfer corff gwych hefyd!

Mae torri’r blodau gwyllt yr adeg yma o’r flwyddyn yn helpu i gynnal cymysgedd amrywiol o flodau a gwair ac mae’n helpu iddynt ddychwelyd y flwyddyn nesaf. Mae angen cynnal dôl o flodau gwyllt yn flynyddol er mwyn galluogi i’r rhywogaethau mwyaf dymunol i ffynnu a lleihau egni’r rhywogaethau fwy cryf, felly bydd torri’r rhain rŵan yn helpu hynny.

Meddai Jacinta Challinor, swyddog prosiect isadeiledd gwyrdd “Mae’r arddangosfa hyfryd yma wedi bod yn boblogaidd iawn yn y gymuned gyda phreswylwyr lleol yn dweud wrtha’ i eu bod wedi gweld plant yn chwarae a phobl yn tynnu lluniau. Fe soniodd un preswyliwr faint maen nhw’n mwynhau deffro a gweld y blodau y tu allan i’w ffenestr bob dydd. Mae clywed newyddion mor gadarnhaol yn codi calon.”

Fe ychwanegodd Iwan Edwards, swyddog prosiect gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, “Mae’r traddodiad o reoli dolydd gyda phladur yn mynd nôl i ddyddiau pan fyddai ffermydd a chymunedau yn helpu ac yn cefnogi eu gilydd gyda gwaith llaw yn y caeau. Hyd heddiw, y pladur yw un o’r offer mwyaf effeithiol i dorri gwair â llaw, ac fe fyddem ni’n croesawu pobl eraill i gymryd rhan i reoli’r dolydd newydd hyfryd yma ym Mharc Caia, i wella eu hiechyd a lles ac i fod yn rhan o brosiect gwych.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd: “Mae hyn yn enghraifft ardderchog arall o brosiect Isadeiledd Gwyrdd ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn gwella’r amgylchedd i breswylwyr ac ymwelwyr â Wrecsam. Mae’r dolydd wedi bod yn boblogaidd iawn ers iddynt gael eu plannu yn gynharach eleni, a gobeithio y gwelwn ni lawer mwy yn y dyfodol”.
Mae’r Prosiect Isadeiledd Gwyrdd yn gofyn am ymatebion ar gyfer y gwaith sydd wedi’u cynllunio’r hydref a’r gaeaf yma, felly cysylltwch â ni i ddweud eich dweud am yr enwebiadau a ddaeth i law. Dilynwch y ddolen yma i weld yr enwebiadau.

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/isadeiledd-gwyrdd-yn-edrych-ar-gynigion-amgylcheddol-cyffrous-ar-gyfer-parc-caia-a-phlas-madoc/

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN