Text scam warning

Rydym wedi derbyn adroddiadau newydd o bobl yn derbyn negeseuon testun sy’n cynnig ad-daliad ar Dreth y Cyngor iddynt.

Twyll ydi hyn!

Mae’n dwyll cyffredin ac mae’n rhaid i ni bwysleisio eto nad yw’r negeseuon testun yn wir.

Rydym yn gwybod bod unrhyw beth sy’n dweud eich bod wedi talu gormod o Dreth y Cyngor yn gallu ymddangos yn atyniadol, a gall fod yn demtasiwn dilyn negeseuon o’r fath.

Fe wnaeth aelod o’r cyhoedd glicio ar y ddolen o fewn y neges destun ac fe cawsant eu cyfeirio i beth oedd yn ymddangos fel gwefan Cyngor Wrecsam. Yna gofynnwyd am eu manylion banc.

Yn syml – nid ydym yn anfon negeseuon testun at drigolion am Dreth y Cyngor.

Felly, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod unrhyw neges destun sy’n dweud wrthych eich bod wedi talu gormod o Dreth y Cyngor yn amheus.

PEIDIWCH Â GADAEL I DWYLLWYR EICH SGAMIO! COFRESTRWCH I GAEL CYNGOR A RHYBUDDION AR SGAMIAU YN EICH ARDAL CHI

Fel gydag unrhyw dwyll, dylech ystyried ambell reol syml –

Peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni, peidiwch byth â rhoi unrhyw fanylion – fel cyfrineiriau neu rif cyfrif banc – a chofiwch fod gennych hawl i anwybyddu unrhyw negeseuon amheus.

Ond beth os byddaf yn meddwl fy mod mewn credyd?

Os ydych yn meddwl eich bod mewn credyd gyda’ch cyfrif Treth y Cyngor, mae yna ffordd syml iawn i wybod.

Ffoniwch ein llinell gymorth ariannol ar 01978 298992 neu e-bost counciltax@wrexham.gov.uk

Byddant yn hapus iawn i wirio eich cyfrif a rhoi unrhyw gymorth rydych ei angen.

Cadwch yn ddiogel rhag twyllwyr gyda’n rhybuddion!

Cofrestrwch i gael rhybuddion am sgamiau yma!