Bydd Virgin Media’n gweithio ar Ffordd Melin y Brenin a Ffordd Sir Amwythig rhwng ffordd gyswllt San Silyn a Ffordd Bryn-y-Cabanau yn mis Awst.

Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud mewn dau gymal.

Bydd y cymal cyntaf, sy’n dechrau ddydd Llun 12 Awst, yn para pum diwrnod ac yn cynnwys Ffordd Sir Amwythig, rhwng ffordd gyswllt San Silyn a Ffordd Salisbury.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Bydd ail gymal y gwaith yn dechrau ddydd Llun 29 Awst ac mae disgwyl iddo bara 12 diwrnod, rhwng Ffordd Salisbury a Ffordd Bryn-y-Cabanau.

Bydd system unffordd yn ystod y gwaith, yn caniatáu i draffig symud tuag at ganol tref Wrecsam, gyda gwyriadau addas yn mynd â thraffig o amgylch y gwaith.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN