fostering information

Wedi meddwl am faethu erioed?

Os felly, hoffai Gwasanaeth Maethu Wrecsam glywed gennych chi. Maen nhw’n chwilio am ofalwyr maeth posibl sy’n ymroddedig i blant a phobl ifanc o bob oed. Mae’n bwysig cadw plant yn eu hardaloedd lleol er mwyn sicrhau cysondeb o ran ffrindiau ac ysgolion.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mae gofalwyr maeth yn creu cartrefi diogel a chefnogol i blant a phobl ifanc ond, yn Wrecsam, mae arnom ni angen mwy o bobl i ddangos diddordeb.

Os oes arnoch chi eisiau gweld a yw hyn yn addas i chi, dewch draw i’n noson wybodaeth maethu.

Noson wybodaeth alw heibio’r gwasanaeth maethu

Ble: Canolfan Adnoddau Acton, Rhodfa Owrtyn, Wrecsam, LL12 7LB

Pryd: Dydd Iau 20 Chwefror

5pm – 7pm

Mwy o wybodaeth!

  • Cyfle i gael gwybodaeth
  • Cyfle i sgwrsio â gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth
  • Canfod a ydych chi’n gallu maethu

Ymwelwch â’n gwefan 

Darperir Lluniaeth

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN