Ydi hyn yn swnio’n gyfarwydd – “Dwi wedi darllen popeth gan fy hoff awdur, beth ddylwn i ei ddarllen nesaf?” 

Mae “Who Else Writes Like…?” yn adnodd ar-lein sy’n gallu’ch helpu chi ateb y cwestiwn hwnnw. Mae wedi ei gynllunio i gynorthwyo unrhyw un sy’n mwynhau darllen ffuglen i ddarllen gwaith mwy o awduron.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Gallwch bori drwy’r adnodd fesul genre neu fynd yn syth at awdur o ddiddordeb, chwilio yn ôl cymeriad a chyfres neu’r awduron diweddaraf sydd wedi ennill gwobrau.

Gallwch fwrw golwg arno yma.

Felly os ydych chi’n ystyried pa lyfr i’w ddarllen nesaf, dilynwch y ddolen neu holwch aelod o staff yn eich llyfrgell leol a fydd yn fwy na pharod i’ch helpu.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN