Investment Scam Property Money

Mae Safonau Masnach wedi dod yn ymwybodol o sgiâm posibl sy’n ymwneud â gwerthu a phrynu tir yn Florida. Byddwch yn ofalus os bydd unrhyw un yn cysylltu â chi am hyn.

Mae Safonau Masnach yn eich cynghori i fod yn wyliadwrus iawn o addewidion o ran cyfleoedd i fuddsoddi. Os ydych yn bwriadu prynu tir yn unrhyw le, gwnewch ddigon o ymchwil a cheisiwch gyngor cyfreithiol gan gyfreithiwr annibynnol neu ymgynghorydd cyfreithiol.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Peidiwch â chytuno i unrhyw beth, nac arwyddo unrhyw ddogfennau cyn gwirio’r holl fanylion. Mae aelodau o’r cyhoedd wedi colli llawer o arian gyda’r math hwn o sgiâm, pan nad oedd y tir yn bodoli, neu fod costau cudd ynghlwm y pryniant.

Byddwch yn ofalus iawn…a chofiwch os yw rhywbeth yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod o.

Os ydych chi eisiau adrodd am rywbeth amheus, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506 neu Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU