Yn Wrecsam rydym yn falch o’n parciau ac rydym yn eich herio i beidio syrthio mewn cariad gyda’r golygfeydd gwych a’r harddwch naturiol o’ch cwmpas pan fyddwch yn ymweld â nhw.

Rydym yn gwahodd pawb yn Wrecsam i wneud ymdrech i ymweld ag un o’r trysorau hyn yn ystod wythnos Caru Parciau o ddydd Gwener 14 Gorffennaf 2017.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Maent wedi’u gwasgaru ar draws y fwrdeistref sirol ac mae pob un yn cynnig rhywbeth gwahanol.

O’r anifeiliaid a Thraphont Cefn yn Nhŷ Mawr i’r traciau beicio a’r llwybr cerfluniau yn Nyfroedd Alyn, rydych yn siŵr o ganfod rhywbeth i’ch rhyfeddu a’ch cadw allan yn yr awyr agored.

Mae un o fewn 2 funud o gerdded o ganol y dref yn Bellevue hyd yn oed, felly gallwch fynd am dro amser cinio os ydych yn gweithio yn y dref.

Mae chwech o’n parciau yn chwifio’r Baneri Gwyrdd, a diolch i’w Cyfeillion a Gwirfoddolwyr, mae pob un o’n parciau’n cael eu cadw mewn cyflwr gwerth chweil ac yn cynnig digwyddiadau a gweithgareddau i bob oed.

“…rhai o’r golygfeydd mwyaf trawiadol a syfrdanol yng Nghymru…”

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Yn Wrecsam mae rhai o’r golygfeydd mwyaf trawiadol a syfrdanol yng Nghymru ac yn wir yn y DU.

“Peidiwch ag aros gartref, gwnewch ymdrech i ddod i adnabod eich parc lleol neu ymweld ag un os nad ydych wedi ymweld o’r blaen.”

Mae gennym ni 11 o barciau, Parc Gwledig Ty Mawr, Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant, Parc y Ponciau, Parc Gwledig Dyffryn Moss, Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Parc Acton, Parc Bellevue, Bonc Yr Hafod, Parc Stryt Las, Parc Brynkinalt, Parc Gwledig a Phyllau Plwm Y Mwynglawdd

Peidiwch ag anghofio anfon ffotograff o’ch ymweliad hefyd:  pressoffice@wrexham.gov.uk

Ty Mawr

Gallwch weld ble mae ein parciau yma.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI