Wrexham Chester Shrewsbury
Wrexham General railway Station

Bydd y gwasanaeth trên uniongyrchol o Wrecsam i Lerpwl yn dechrau ddydd Llun!

Dyma’r gwasanaeth trên cyntaf i redeg yn uniongyrchol o Ogledd Cymru i Lerpwl ers dros 40 o flynyddoedd 🙂

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Dyma’r amserlen o ddydd Llun i ddydd Gwener:

Gadael Wrecsam Cyffredinol am 06.35
Cyrraedd Lime Street Lerpwl am 07.59

Gadael Lime Street Lerpwl 17.37
Cyrraedd Wrecsam Cyffredinol 18.50

Gadael Wrecsam Cyffredinol am 19.09
Cyrraedd Lime Street Lerpwl am 20.14

Dyma’r Amserlen ar ddydd Sadwrn:

Gadael Wrecsam Cyffredinol am 06.1
Cyrraedd Lime Street Lerpwl am 07.31

Gadael Lime Street Lerpwl 17.37
Cyrraedd Wrecsam Cyffredinol 18.39

Gadael Wrecsam Cyffredinol am 19.10
Cyrraedd Lime Street Lerpwl am 20.24

Dywedodd y Cyng. David A Bithell, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant “Mae hyn yn newyddion gwych a bydd defnyddwyr rheilffyrdd Wrecsam a Gogledd Cymru’n croesawu’r gwasanaeth. Gobeithiaf mai dyma’r cyntaf o nifer o lwybrau a fydd yn cysylltu’r rhanbarth â Lerpwl, gan gynnwys Maes Awyr Lerpwl.”

Dywedodd Steve Rotheram, Maer Awdurdod  Cyfun Dinas Ranbarth Lerpwl: “Un o nodau allweddol yr Awdurdod Cyfun yw blaenoriaethau i ddarparu gwelliannau sylweddol o ran cysylltedd ar gyfer ein hardal.

“Mae ‘Halton Curve’ yn un o lawer o gynlluniau rheilffordd uchelgeisiol ar draws Dinas Ranbarth Lerpwl sydd wedi cael eu cyflawni gan yr Awdurdod Cyfun, drwy weithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau.

“Diolch i hyn, mae trenau bellach yn rhedeg yn amlach rhwng Lerpwl a Chaer ynghyd â’r gwasanaethau uniongyrchol cyntaf rhwng y ddinas a Wrecsam ers 1975.

“Gyda chynlluniau i ymestyn ymhellach i Ogledd Cymru yn y dyfodol a dyhead am wasanaethau uniongyrchol rhwng Lerpwl a Chaerdydd, dim ond dechrau yw hyn o ran gwireddu’r manteision posibl y bydd ail-agor Halton Curve yn ei ddwyn yn ei sgil.”

Bydd hyn yn ychwanegol i wasanaeth newydd a fydd yn rhedeg bob awr o Gaer ac yn teithio drwy Helsby, Frodsham a Runcorn.

Ym mis Gorffennaf 2017, dechreuwyd gwaith ar y prosiect Halton Curve hirddisgwyliedig a gaiff ei ariannu gan fuddsoddiad o £14.4 miliwn gan y Fargen Dwf Lleol ac Awdurdod Cyfun Tref Lerpwl i ail-agor y trac 1.5 milltir ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus rheolaidd rhwng Lerpwl, Caer a Gogledd Cymru.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU