Remembrance

Bydd Diwrnod y Cadoediad yn cael ei gofio Dydd Gwener 11 Tachwedd ar Sgwâr y Frenhines a bydd y seiren ymosodiad awyr yn cael ei chanu ar gyfer hyn am 11am.

Bydd y Gwasanaeth Cofio blynyddol eleni’n cael ei gynnal ym Modhyfryd ddydd Sul, 13 Tachwedd ac yn dechrau am 10.55am.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Am 10.59, bydd y biwglwr yn canu’r “Caniad Olaf” a chynhelir dau funud o dawelwch.

Estynnir gwahoddiad i chi ddod i’r digwyddiad teimladwy hwn i gofio’r rhai hynny a frwydrodd ac a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yr Ail Ryfel Byd, a’r holl ryfeloedd sydd wedi rhygnu ymlaen ers hynny.

Cynghorir y cyhoedd y bydd rhwystrau’n cael eu gosod am 10.30am yn y lleoliadau canlynol er mwyn i’r parêd allu pasio’n ddiogel ac i ddiogelu’r ardal o’i amgylch:

• Stryt Caer (ger hen dafarn y Feathers)
• Stryt Holt (ger tafarn y Welch Fusilier)
• Ffordd Caer (ger cylchfan Ffordd Caer/Ffordd Powell)

Bydd mynediad i Faes Parcio Bodhyfryd ger Byd Dŵr, felly, ar gael tan 10.30am yn unig.

Bydd cyfleusterau ar gael i bobl hŷn, musgrell neu anabl ddilyn y gwasanaeth y tu mewn i’r Neuadd Goffa.

Anogir aelodau’r cyhoedd i ddod i un gwasanaeth cofio neu i’r ddau.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI